Rafał Weron laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2017

Rafał  Weron laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2017

Rafał Weron z Politechniki Wrocławskiej otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem modelowania i prognozowania cen na hurtowym rynku energetycznym. Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi we Wrocławiu podczas Joint meeting of the Italian Mathematical Union, the Italian Society of Industrial and Applied Mathematics and the Polish Mathematical Society,  17-20 września 2018.

kj / 03-04-2018  

W uzasadnieniu werdyktu jury czytamy:
Profesor Rafał Weron jest światowej klasy specjalistą w zakresie modelowania stochastycznego związanego z prognozowaniem cen na hurtowym rynku energetycznym. Zdaniem Roba J. Hyndmana, wybitnego specjalisty w dziedzinie prognozowania, przeglądowa praca Rafała Werona dotycząca tej tematyki, opublikowana w „International Journal of Forecasting”, będzie stanowić podstawową pozycję w literaturze dotyczącej prognozowania cen energii elektrycznej. Publikacja ta, oprócz krytycznego omówienia istniejących rozwiązań, przedstawia kierunki rozwoju dziedziny oraz proponuje adekwatne narzędzia z zakresu modelowania stochastycznego. Przedstawiona publikacja stanowi podsumowanie działalności naukowej laureata, dotyczącej efektywnych metod estymacji oraz testowania dopasowania markowskich modeli przełącznikowych do szeregów czasowych cen energii elektrycznej oraz zastosowania metod falkowych oraz filtru Hodricka-Prescotta w tej dziedzinie.
Publikacje naukowe laureata cieszą się dużym uznaniem międzynarodowym. Według Web of Science były cytowane 1589 razy (bez autocytowań). Laureat opracował również metodę Quantile Regression Averaging (QRA) pozwalającą na wykorzystanie prognoz punktowych do wyznaczania prognoz przedziałowych, a  algorytmy oparte na tej metodzie zdobyły dwa pierwsze miejsca w międzynarodowym konkursie prognozowania cen energii elektrycznej, co świadczy o dużym praktycznym znaczeniu i innowacyjności opracowanych algorytmów.

Więcej informacji o laureacie pod adresami:

https://www.ii.pwr.edu.pl/~rweron/index_pl.html  
https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=38426

kj / 03-04-2018