RODO-start 25 maja 2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI PTM
Polskie Towarzystwo Matematyczne gromadzi dane swoich członków (w minimalnym zakresie) oraz dane dotyczące odwiedzin na swoich stronach internetowych wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych.

kj / 24-05-2018

Ochrona prywatności jest dla PTM bardzo ważna, dlatego przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania Twojej prywatności, niezależnie od tego, czy angażujesz się w naszą działalność, wspierasz nasz finansowo, czy po prostu odwiedzasz nasze strony. 
 

Kto jest administratorem danych? Polskie Towarzystwo Matematyczne, KRS 0000042305, z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 8 (00-656) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Gromadzimy i przetwarzamy dane, które są niezbędne do wykonywania statutowych celów PTM na podstawie dobrowolnej udzielonej przez Ciebie zgody. 

O jakich danych mówimy? Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze strony internetowej PTM takimi danymi są np. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres IP, data przystąpienia do PTM, czyli wszystkie dane potrzebne do rejestracji na naszej stronie internetowej, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane? Dane gromadzone przez PTM przetwarzane będą wyłącznie w celach dotyczących prowadzonej działalności statutowej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę.

Jaki jest zakres przetwarzania Twoich danych osobowych? Zakres ten jest ograniczony do informacji wpisywanych dobrowolnie do formularzy kontaktowych przez użytkowników strony internetowej. Zapewniamy zaszyfrowany, bezpieczny sposób przesyłania tych danych bezpośrednio do osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Gromadzimy również dane pochodzące z plików „cookies”, które są całkowicie anonimowe i w każdym momencie możliwe do usunięcia przez użytkownika strony internetowej z dysku jego komputera.  Danymi zbieranymi i przetwarzanymi na stronie internetowej zarządza jedynie PTM. Strona znajduje się na bezpiecznym serwerze zlokalizowanym w Polsce, którego dostawca zapewnia zgodność przetwarzania z wymogami UE, a dane przekazywane są szyfrowanym połączeniem przy użyciu certyfikatu SSL.

Komu możemy przekazać dane? PTM przestrzega obowiązku chronienia danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych oraz znajdujących się we wszelkich księgach, wykazach, ewidencjach i innych dokumentach w tym papierowych.
Dane osobowe członków PTM nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom.

Jakie są Twoje uprawnienia? Zgodnie z RODO, jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień na temat ochrony danych osobowych przetwarzanych przez PTM prosimy o kontakt mailowy  zgptm@ptm.org.pl

Polityka prywatności PTM wchodzi w życie z dniem 25-05-2018 roku.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Matematycznego

kj / 24-05-2018