Rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu

Rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu

Sejmik Województwa Pomorskiego ogłosił rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu. Beneficjentami działań realizowanych w Roku Matematyki będą zarówno dzieci i młodzież, jak i nauczyciele. Pomysłodawcą wydarzenia jest profesor Andrzej Szczepański (UG), członek Oddziału Gdańskiego PTM. Instytucjonalnym inicjatorem przedsięwzięcia był Uniwersytet Gdański, a Politechnika Gdańska i Akademia Pomorska w Słupsku aktywnie włączyły się w starania o jego ustanowienie.
Więcej o inicjatywie pod adresami:
www.rokmatematyki.pomorskie.eu
http://rokmatematyki.pomorskie.eu/documents/98089/259947/Uchwala+SWP+-+Rok+Matematyki.pdf/f06d4fe8-890f-49a1-a477-d2c1909183af   - uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego
http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/rok-matematyki-na-pomorzu-rozpoczety-inauguracja-w,3251990,artgal,t,id,tm.html

kj / 21-01-2015