Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, 24 kwietnia 2015, Szczecin

Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, 24 kwietnia 2015, Szczecin

W dniu 24 kwietnia 2015 roku o godz. 14:00 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wielkopolskiej 15, sala 212, rozpocznie się doroczne Szczecińskie Kolokwium Matematyczne. Konferencja zbiega się z 60-tą rocznicą utworzenia Oddziału Szczecińskiego PTM. Organizatorami są Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego i Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

kj / 20-03-2015

Spotkanie otworzy o godz. 14:00 Andrzej Dąbrowski.

PROGRAM SESJI NAUKOWEJ obejmuje sześć wykładów.

14:00 - 14:30    Andrzej Dąbrowski (Uniwersytet Szczeciński)    
                         60 lat matematyki w Szczecinie

14:30 - 15:20    Adrian Langer (Uniwersytet Warszawski)
                         Wiązki z koneksjami na rozmaitościach zespolonych i przestrzenie moduli

15:30 - 16.00    Tomasz Jędrzejak (Uniwersytet Szczeciński)
                          Część torsyjna jakobianów krzywych hipereliptycznych y2 = xn + a  oraz  y2 = x(xn + a)

16:00 – 16:40    Przerwa (kawa, herbata)

16:40 – 17:30    Sławomir Cynk (Uniwersytet Jagielloński)    
                          Operatory Picarda-Fuchsa rzędu 4

17:40 – 18:10    Ivan Marchenko (Uniwersytet Szczeciński)
                          Problem Denjoy i silne asymptotyczne wartości funkcji całkowitych i meromorficznych                                                  

18:20 – 18:50    Hagen Meltzer (Uniwersytet Szczeciński)
                          Operatory nilpotentne i stabilne kategorie wiązek wektorowych

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych.

kj / 20-03-2015

ZałącznikSize
plakat - program - Szczecińskie Kolokwium Matematyczne 24-04-2015.pdf312.7 KB