Tadeusz Krasiński (UŁ): Krzywe algebraiczne a węzły

Oddział: 
Oddział Łódzki
czw, 2010-03-25 16:15

W ramach cyklu

OKNO NA PODWÓRZE

stanowiącego przegląd osiągnięć matematyków łódzkich,
organizowanego przez
Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego,

prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

wygłosi odczyt

KRZYWE ALGEBRAICZNE A WĘZŁY

Streszczenie: W referacie omówiony będzie związek między krzywymi
algebraicznymi, tzn. zbiorami rozwiązań równań f(x,y)=0 w C2,
gdzie f jest wielomianem dwóch zmiennych, a węzłami w S3.

Odczyt odbędzie się w czwartek, 25 marca 2010 r., godz. 16:15 w sali
D203 (Wydział Matematyki, Łódź, ul. Banacha 22).

Informuje, że wykłady z cyklu OKNO NA PODWÓRZE maja z założenia
charakter popularny, tak, by były zrozumiale dla matematyków innych
specjalności, studentów i nauczycieli.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Antoni Pierzchalski
prezes Oddziału Łódzkiego PTM

W cyklu OKNO NA PODWÓRZE wygłoszone zostały następujące odczyty:

- GEOMETRIA KONFOREMNA KRZYWYCH I POWIERZCHNI, Paweł Walczak
- O SZEREGACH WARUNKOWO ZBIEŻNYCH, Władysław Wilczyński
- O PRAWIE PEWNEJ ZBIEŻNOŚCI SZEREGU, Adam Paszkiewicz
- OSIĄGNIECIA MATEMATYCZNE Z ZAKRESU GEOMETRII, ALGEBRY I ANALIZY W EPOCE
BRĄZU, Jan Kubarski
- NIERÓWNOŚĆ ŁOJASIEWICZA A C^0-DETERMINOWALNOŚĆ DŻETÓW, Stanisław
Spodzieja
- OD ALGORYTMU EUKLIDESA DO PRZESTRZENI BAIRE’A, Artur Bartoszewicz
- O PODZIAŁACH ODCINKA I CIĄGACH FUNKCJI, Ryszard Jajte
- O GRACH I SURREALIZMIE W MATEMATYCE, Stanisław Goldstein
- W POSZUKIWANIU DOBREJ DEFINICJI CZYLI CO TO JEST LOKALNIE ZWARTA GRUPA
KWANTOWA, Adam Skalski
- TWIERDZENIE LEVY’EGO-STEINITZA O SZEREGACH WARUNKOWO ZBIEŻNYCH,
Wojciech
Banaszczyk
- PRZEWIDYWALNOŚĆ I CHAOS NA PRZYKŁADZIE RODZINY LOGISTYCZNEJ,
Grzegorz Świątek