V edycja konkursu fotograficznego - Matematyka w obiektywie

V edycja konkursu fotograficznego - Matematyka w obiektywie

Uniwersytet Szczeciński zaprasza wszystkich (niezależnie od liczby ukończonych lat), którzy potrafią w fotografii oddać fascynujące piękno „królowej nauk”, do udziału w konkursie fotograficznym Matematyka w obiektywie. Tegoroczna edycja, w przeciwieństwie do poprzednich, ma charakter międzynarodowy. Tematyka zdjęć, które można zgłaszać na konkurs, to matematyka w przyrodzie martwej i ożywionej, geografii, architekturze i sztuce. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na portalu konkursu www.mwo.usz.edu.pl, a termin składania upływa z dniem 15 października 2014 roku.

kj / 22-09-2014

Konkurs Matematyka w obiektywie organizowany jest corocznie począwszy od 2010 roku. Inicjatywa ma na celu pokazanie związków świata kultury wizualnej z nauką, a także popularyzowanie i rozwijanie wiedzy oraz szeroko pojętej kultury matematycznej.
Podczas czterech lat trwania konkurs zgromadził kilka tysięcy prac. Wiele z nich wystawiano w galeriach w kraju i za granicą. Corocznie wydawany jest kalendarz oraz publikacja popularno-naukowa z nagrodzonymi i wyróżnionymi fotografiami.  
Nie do przecenienia jest wkład i zaangażowanie organizatorów - studentów będących członkami Naukowego Koła Młodych Dydaktyków Matematyki oraz Koła Kultury Matematycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Nowością tegorocznej edycji jest niespodzianka dla osób, które przez fotografię pomagają rozwijać konkurs i propagować ideę kultury matematycznej – szczegóły w zakładce "Zostań ambasadorem MWO". Dla najaktywniejszych ambasadorów zalogowanych na stronie konkursu www.mwo.usz.edu.pl/ambasador przygotowano również cenne nagrody rzeczowe i honorowe dyplomy.

Nadesłane prace oceniać będą dydaktycy matematyki, przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Patronat nad przedsięwzięciem sprawują Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Szczegółowy regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz galeria laureatów z lat poprzednich są dostępne na stronie internetowej konkursu pod adresem:
www.mwo.usz.edu.pl

kj / 22-09-2014

ZałącznikSize
Matematyka w obiektywie 2014-wizytówka.pdf298.7 KB
Matematyka w obiektywie 2014-ulotka informacyjna.pdf712.22 KB