VIII edycja międzynarodowego konkursu fotograficznego - Matematyka w obiektywie

VIII edycja międzynarodowego konkursu fotograficznego - Matematyka w obiektywie
Uniwersytet Szczeciński zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie fotograficznym Matematyka w obiektywie,
cyklicznej imprezie mającej na celu popularyzację wiedzy i kultury matematycznej poprzez fotografię, pokazanie więzi
między sztuką wizualną i nauką. Konkurs jest powszechny i bezpłatny. 
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 listopada 2017 roku.
Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na portalu konkursu pod adresem:
http://www.mwo.usz.edu.pl/

kj / 16-10-2017

Matematyka w obiektywie na Facebooku:
https://www.facebook.com/Matematykawobiektywie/?hc_ref=ARScMHgCOfZsMmTQX1rvKWmuzDHKNnY_JLnkTx8Wt_dL9btH1KE1tm7uAei9t2V630M

Uniwersytet Szczeciński, organizator międzynarodowego konkursu fotograficznego Matematyka w obiektywie zaprasza do udziału w ósmej edycji imprezy i promowania projektu, którego celem jest  budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii. Konkurs wspomaga edukację matematyczną, proces matematycznego myślenia; popularyzuje wiedzę i kulturę matematyczną.
Ma charakter  powszechny i jest całkowicie bezpłatny.  
Uczestnicy za pośrednictwem strony www wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką.  Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o nim. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznaczy.
 
Nagrody.
Autorzy najciekawszych prac i najaktywniejsi ambasadorowie otrzymują: nagrody, nominacje do wystaw, kalendarza, książek, oryginalne dyplomy. W roku 2017 nagrody główne
(w obu grupach wiekowych), to laptopy Apple Mac Book ufundowane przez NASK. Pozostałe nagrody to tablety, czytniki e-booków, plecaki, książki, gadżety. Od roku 2015 przyznawana jest nagroda specjalna – Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego – za zdjęcie z najciekawszym opisem matematycznym.
 
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego przewodniczy Honorowemu Komitetowi Patronów, w skład którego wchodzą:

  •     Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  •      Minister Edukacji Narodowej,
  •      Ministerstwo Cyfryzacji,
  •      Rzecznik Praw Dziecka,
  •      Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
  •      Prezydent Miasta Szczecin,
  •      Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,
  •      Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego
  •      Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Szczegółowe informacje, zgłoszenia, galerie laureatów poprzednich edycji pod adresem:
www.mwo.usz.edu.pl

kj / 16-10-2017

ZałącznikSize
ulotka I - Matematyka w obiektywie 2017.jpg353.07 KB
ulotka II - Matematyka w obiektywie 2017.jpg432.51 KB