Wojciech Kucharz laureatem nagrody Polskiej Akademii Umiejętności

Wojciech Kucharz laureatem nagrody Polskiej Akademii Umiejętności

Profesor Wojciech Kucharz (fot.) z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał nagrodę naukową im. Mikołaja Kopernika w dziedzinie matematyki. Polskiej Akademii Umiejętności. Nagroda ta przyznawana jest w dziewięciu równorzędnych kategoriach uczonym związanym z nauką polską, którzy w pięcioleciu poprzedzającym rok przyznania nagrody ogłosili prace naukowe wyróżniające się szczególnie wysoką wartością. Profesor Wojciech Kucharz otrzymał nagrodę w dziedzinie matematyki za przedstawienie wyników w ramach rzeczywistej geometrii algebraicznej.
Serdecznie gratulujemy.

kj / 24-10-2020