Wręczenie Medali KEN Wojciechowi Banaszczykowi i Pawłowi Walczakowi (Uniwersytet Łódzki)

Oddział: 
Oddział Łódzki
śr, 2019-10-23 15:00

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Matematycznego

W dniu 23 października 2019 roku (ŚRODA) o godz. 15:00, w sali D103 Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu  Łódzkiego  przy ul. Banacha 22 w Łodzi odbędzie się uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej
 

Profesorowi dr hab. Wojciechowi Banaszczykowi (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego)
i
Profesorowi dr hab. Pawłowi Walczakowi (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego)
 

Koledzy Wojciech Banaszczyk i Paweł Walczak zostali odznaczeni przez MEN na wniosek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

                                                                  

Program uroczystości:

- przemówienia oficjalne
- wręczenie medali
- krótkie wystąpienia Laureatów
- poczęstunek

Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy

 

Po uroczystości, 23 października 2019 roku o godz. 16:00, w sali D103 Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w Łodzi przy ul. Banacha 22 odbędzie się Walne Zebranie Oddziału Łódzkiego, na którym Zarząd Oddziału Łódzkiego PTM przedstawi sprawozdanie z działalności w kadencji 2017-2019 oraz zostaną przeprowadzone wybory nowych władz Oddziału Łódzkiego PTM (Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Delegatów Oddziału) na kadencję 2020-2022.