Wykłady Robina J. Wilsona, 6-9 listopada 2023, Kraków

Wykłady Robina J. Wilsona, 6-9 listopada 2023, Kraków

W dniach 6-9 listopada 2023 roku profesor Robin J. Wilson z Oksfordu (UK) wygłosi w Krakowie trzy wykłady: Four colours suffice, Lewis Carroll in Numberland oraz A Century of Graph Theory. Robin J. Wilson pełnił m.in. funkcje prezesa British Society for the History of Mathematics oraz redaktora naczelnego "European Mathematical Society Newsletter". Jest autorem lub redaktorem ponad pięćdziesięciu książek matematycznych, laureatem prestiżowych nagród. W dwóch pierwszych wykładach można będzie uczestniczyć on-line.

kj / 30-10-2023

 

WYKŁADY:

Four colours suffice
- w ramach seminarium "Historia matematyki" -
poniedziałek, 6 listopada 2023, 12:15,
Wydział Matematyki i Informatyki UJ, ul. Łojasiewicza 6, sala 1016

Lewis Carroll in Numberland
- w ramach posiedzenia Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności -
środa, 8 listopada 2023, 16:00,  Mała Aula (I piętro) w budynku PAU, ul. Sławkowska 17

A Century of Graph Theory
- w ramach Seminarium Wydziałowego -
czwartek, 9 listopada 2023, 12:15,  Wydział Matematyki i Informatyki UJ, ul. Łojasiewicza 6, sala 1016
 

 

Robin J. Wilson jest emerytowanym profesorem University of Oxford, Open University i Gresham College w Wielkiej Brytanii. Wśród napisanych przez niego książek są m.in. "Wprowadzenie do teorii grafów" (polskie tłumaczenie - Wojciech Guzicki, wyd. PWN), "Four Colours  Suffice", "Music and mathematics", "Stamping Through Mathematics" oraz dwutomowa monografia "The  History of Mathematics:  Source-Based Approach" (napisana wspólnie z June Barrow-Green i Jeremy Grayem, wydana  przez AMS). Od  1985 roku redaguje  "Stamp Corner" w kwartalniku "The Mathematical Intelligencer". Jego liczba Erdősa wynosi 1.
 

UWAGA:
Osoby zainteresowane udziałem on-line w pierwszym lub drugim wykładzie mogą otrzymać link, pisząc na adres: krzysztof.ciesielski@im.uj.edu.pl , nie później niż do godziny 22. w dniu poprzedzającym wykład.