XXII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego, 12 maja 2023, godz. 16:15, Gdańsk

XXII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego, 12 maja 2023, godz. 16:15, Gdańsk

Aaron Naber (fot.) z Northwestern University, USA, wygłosi XXII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego. Odczyt zatytułowany Ricci Curvature, Fundamental Groups and the Milnor Conjecture odbędzie się w dniu 12 maja 2023 roku (piątek) o godzinie 16:15 w Auli A Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Bażyńskiego 6.

kj / 05-04-2023

Szkoła przygotowawcza do wykładu odbędzie się w dniach  21-23 kwietnia 2023 roku w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 8. Więcej informacji oraz wspomnienie o Andrzeju Jankowskim (1938-1975) pod adresami:
https://mat.ug.edu.pl/ajml/?lang=pl&year=2023   https://sites.math.northwestern.edu/~anaber/  
https://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=158614  https://de.wikipedia.org/wiki/Aaron_Naber 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aaron_Naber 
https://mat.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/ajcv-pl.pdf  
https://mat.ug.edu.pl/aktualnosci/ajml-2022-szkola/