XXII Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 15 maja 2015, Poznań

XXII Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 15 maja 2015, Poznań

Sławomir Dinew (Uniwersytet Jagielloński) wygłosi XXII Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. Odczyt zatytułowany Zespolona wypukłość i geometria kählerowska odbędzie się w dniu 15 maja 2015 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87.
Do wygłoszenia Wykładu im. Wojtka Pulikowskiego WMiI UAM zaprasza corocznie wyróżniającego się młodego matematyka.
Fot. Rutgers University

Streszczenie wykładu oraz więcej informacji o mówcy pod adresami:
http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wojtka-pulikowskiego 
http://www.instytucja.pan.pl/index.php/akademia-modych-uczonych/skad-i-struktura-amu/182-akademia-modych-uczonych/skad-i-struktura-/2096-dr-sawomir-dinew  
http://apacz.matinf.uj.edu.pl/users/269-slawomir-dinew-wydzial-matematyki-i-informatyki-uj

kj / 04-05-2015