Zmarł Dr Tadeusz Klecha (1943-2019)

Zmarł Dr Tadeusz Klecha (1943-2019)

W dniu 15 grudnia 2019 roku (w wieku 76 lat) zmarł Tadeusz Klecha, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 2006 roku.

kj / 18-12-2019

Dr Tadeusz Klecha, ukończył Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Studia w zakresie matematyki odbył na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 1966 uzyskał tytuł magistra matematyki na podstawie pracy zatytułowanej Dwuwymiarowe dynamiczne zagadnienia naprężeń cieplnych, napisanej pod kierunkiem promotora prof. dr hab. inż. Wojciecha Nowackiego. W latach 1967-1971 był doktorantem w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Następnie w latach 1971-1983 pracował w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. W roku 1984 w IPPT PAN obronił rozprawę doktorską Fale powierzchniowe w niejednorodnej, izotropowej półprzestrzeni sprężystej uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Józef Ignaczak. W latach 1985-2005 dr Tadeusz Klecha pracował w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a od 2006 roku Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 21 grudnia 2019 roku (sobota) w Zawichoście.  Msza św. żałobna w Kościele Parafialnym Wniebowzięcia Matki Bożej rozpocznie się o godz. 13:00, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz miejscowy.

kj / 18-12-2019