Zmarł Dr Zdzisław Piasta (1951-2020)

Zmarł Dr Zdzisław Piasta (1951-2020)

W dniu 14 stycznia 2020 roku (w wieku 68 lat) zmarł w Kielcach Zdzisław Piasta, adiunkt w Katedrze Matematyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz kierownik Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Członek Zarządu Oddziału Kieleckiego PTM. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1985 roku.

kj / 14-01-2020

Dr Zdzisław Piasta urodził się 10 grudnia 1951 roku w Suchedniowie. Ukończył II LO im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, a następnie w 1974 roku studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością informatyczną. Cała jego kariera zawodowa związana była z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach. Po uzyskaniu magisterium został pracownikiem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej.  Na tej uczelni w 1978 roku obronił pracę doktorską, która dotyczyła nowoczesnego podejścia w planowaniu badań eksperymentalnych. Metodę tę propagował w kieleckim środowisku akademickim jeszcze w latach 70. Wybitny znawca teorii klasyfikacji. Kierował wieloma projektami badawczymi z tego tematu. Zajmował się promowaniem metod statystycznych.

Dr Piasta ostatnio pracował w Katedrze Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Świętokrzyskiej, wykładał też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Należał do International Biometrics Society, Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej i Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 18 stycznia 2020 roku w Suchedniowie. Msza żałobna zostanie odprawiona o godz. 13:00 w kościele św. Andrzeja Apostoła, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejscowy cmentarz parafialny.

kj / 14-01-2020