Zmarła Krystyna Białek (1952-2022)

Zmarła Krystyna Białek (1952-2022)

W dniu 13 czerwca 2022 roku (w wieku 70 lat) zmarła w Nowej Soli koło Zielonej Góry dr Krystyna Białek, wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalistka w zakresie algebry i teorii liczb. Członkini Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1980 roku.

kj / 14-06-2022

Krystyna Białek uzyskała stopień naukowy doktora nauk matematycznych w roku 1985 na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej Właściwości rozwiązań pewnych klas równań diofantycznych, którą obroniła na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem pracy był profesor Andrzej Rotkiewicz (IM PAN).

Przez wiele lat pracowała w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Aktywnie włączyła się w działalność Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Od 2008 roku pełniła w kolejnych kadencjach funkcję wiceprezesa Oddziału Zielonogórskiego PTM. Przez dwie kadencje 2017-2019 i 2020-2022 była członkinią Komisji Rewizyjnej PTM.

Z ogromną energią i zapałem podejmowała się pracy społecznej z młodzieżą szkolną i akademicką. Na uczelni sprawowała opiekę nad studenckim kołem naukowym Paradoks.
Poza uczelnią zaangażowała się w organizację polskiej edycji międzynarodowego konkursu matematycznego dla uczniów szkół podstawowych i średnich Mathématiques sans Frontières (Matematyka bez granic). W latach 2009-2012 z jej inicjatywy i przy jej nieocenionym udziale Polskie Towarzystwo Matematyczne zrealizowało projekt Wespół w zespół z Matematyką bez Granic współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie tym wzięło udział kilka tysięcy dzieci ze szkół województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego, a jego realizacja była niemałym wyzwaniem merytorycznym i logistycznym.

Z kolei na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ dr Krystyna Białek organizowała wraz z innymi członkami Oddziału Zielonogórskiego PTM  oraz koleżankami i kolegami z uczelni spotkania dzieci i młodzieży z matematyką.
Zajęcia dla uczniów nie tylko pokazywały zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Były również zachętą do podjęcia w przyszłości studiów matematycznych.
W wywiadzie udzielonym jednej z zielonogórskich gazet mówiła:
Startujemy od siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz klas licealnych, ponieważ te dzieci nie mają jeszcze sprecyzowanych planów zawodowych. Myślę, że matematyka na każdym etapie edukacyjnym jest ciekawa i może być pasją każdego ucznia. Ale mamy nadzieję, że jeżeli dzieci będą uczestniczyć w cyklu spotkań i spotkają się z różnymi dziedzinami matematyki, z tą matematyką pozaszkolną, wybiorą w przyszłości kierunek studiów związany z matematyką.

Praca z młodzieżą była prawdziwą pasją dr Krystyny Białek.

Pogrzeb dr. Krystyny Białek odbędzie się w piątek 1 lipca 2022 roku w Warszawie. Uroczystosci pogrzebowe rozpoczną się o godz. 11:20 mszą w kościele pw. Św. Wincentego à Paulo (drewniany) na Cmentarzu Bródnowskim, przy ul. Św. Wincentego 83, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarz miejscowy.

ZałącznikSize
nekrolog - Krystyna Białek.jpeg124.14 KB