Zmarł Profesor Andrzej Wieczorek (1949-2018)

Zmarł Profesor Andrzej Wieczorek (1949-2018)

W dniu 9 kwietnia 2018 roku ( w wieku 69 lat) zmarł w Warszawie profesor Andrzej Wieczorek, pracownik naukowy IPI PAN w Warszawie, wybitny specjalista w zakresie teorii gier i decyzji oraz analizy nieliniowej. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1980 roku.

kj / 10-04-2018

Andrzej Wieczorek urodził się w dniu 1 lutego 1949 roku w Sosnowcu. Uczęszczał do warszawskiego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana. W roku 1965 został finalistą XVI Olimpiady Matematycznej. W roku 1966 rozpoczął studia na ówczesnym Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując w 1971 roku tytuł magistra matematyki. Od 1972 roku był pracownikiem naukowo-badawczym Instytutu Podstaw Informatyki PAN (wcześniej Centrum Obliczeniowego PAN). W dniu 15 listopada 1974 roku uzyskał w Instytucie Matematycznym PAN stopień doktora nauk matematycznych na podstawie rozprawy zatytułowanej Porównanie prawdopodobieństw na przestrzeni wyników problemu decyzyjnego przygotowanej pod kierunkiem promotora, profesora Jerzego Łosia. Dwanaście lat później, w 1986 roku, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.Tytuł profesora zwyczajnego, decyzją Prezydenta RP, nadano mu w dniu 16 stycznia 2004 roku. Zaś w roku 2017 roku otrzymał tytuł honorowy Profesor Emeritus IPI PAN.
Wypromował kilku doktorów nauk. Autor i współautor wielu podręczników oraz monografii.
Członek redakcji czasopisma PTM Mathematica Applicanda oraz czasopisma IM PAN Applicationes Mathematicae.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 20 kwietnia 2018 (piątek) w Warszawie. Msza św. żałobna rozpocznie się o godz. 10:00 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata przy ul. Opaczewskiej 20 na Ochocie. Po mszy nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy ul. Powązkowskiej 43/45.
Rodzina prosi o nieskładanie kwiatów od osób indywidualnych. Natomiast przewidziana jest kwesta na rzecz niesprawnych ruchowo matematyków i informatyków.

http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,418663,Andrzej-Wieczorek-nekrolog.html

kj / 10-04-2018