Zmarł Profesor Bolesław Szafirski (1935-2016)

Zmarł Profesor Bolesław Szafirski (1935-2016)

W dniu 6 listopada 2016 roku (w wieku 81 lat) zmarł w Krakowie Bolesław Szafirski, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki UJ w latach 1987-1993. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1961 roku i jego prezes w latach 1999-2003.

kj / 07-11-2016

Bolesław Szafirski urodził się w dniu 26 czerwca 1935 roku w Ilkowicach, obecnie w powiecie miechowskim w województwie małopolskim. Ukończył miechowskie Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. W latach 1952-1956 studiował matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał magisterium. W roku 1963 obronił na UJ pracę doktorską zatytułowaną Zastosowanie metody punktów ekstremalnych w teorii równań różniczkowych, przygotowaną pod kierunkiem profesora Franciszka Leji.
Zawodowo związany był nieprzerwanie ze swoją Alma Mater - najpierw jako asystent, a później wykładowca. Opiekun dużej liczby prac magisterskich i promotor trzynastu rozpraw doktorskich był Profesor Szafirski wzorem nauczyciela akademickiego dla kilku pokoleń krakowskich matematyków. Wielu z nich stawiało swoje najwcześniejsze naukowe kroki na prowadzonym przez niego poniedziałkowym seminarium, znajdując w Profesorze Szafirskim zawsze rzetelnego, ale jednocześnie przyjaznego recenzenta swoich pierwszych wystąpień.

Badacz turbulencji i opisujących ją równań, kierownik najpierw Zakładu, a później Katedry Matematycznych Problemów Fizyki i Techniki, kontynuatorem działalności której jest dzisiejsza Katedra Matematyki Stosowanej, wreszcie jako pierwszy promotor idei nauczania tejże matematyki stosowanej w Instytucie Matematyki w wyodrębnionej formie organizacyjnej, wpłynął Bolesław Szafirski w ogromnym stopniu na rozwój zastosowań matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jako wicedyrektor, dyrektor i przewodniczący Rady Instytutu Matematyki, dwukrotnie obierany Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki, wieloletni członek Senatu UJ i przez ponad trzydzieści lat redaktor „Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica” miał ogromny udział w osiągnięciach i sukcesach matematyki uniwersyteckiej. Z kolei jako zastępca przewodniczącego Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk, przez wiele lat sekretarz redakcji „Annales Polonici Mathematici”, od przeszło dwóch dekad członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, a przede wszystkim jako prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego dwóch kadencji, oddał natomiast Profesor nieocenione zasługi dla całego polskiego środowiska matematycznego.

Uroczystości żałobne rozpoczną się w środę 9 listopada 2016 roku o godz. 10:20 Mszą św. w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego.

 

http://www.im.uj.edu.pl/ogloszenia/aktualnosci?p_p_id=56_INSTANCE_L2yp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=65632&articleId=134814603

https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=60365

Poniżej w załączniku obszerny wywiad Elżbiety Dziwisz z Profesorem Bolesławem Szafirskim zatytułowany Ziemi nie oszukasz, opublikowany w miesięczniku UJ Alma Mater, nr 130-131 (2010-2011), s. 50-51 (Rzecz o Profesorze Bolesławie Szafirskim)
oraz link do tegoż artykułu
http://www2.almamater.uj.edu.pl/130/28.pdf  .

kj/ 07-11-2016

ZałącznikSize
Ziemi nie oszukasz - wywiad Elżbiety Dziwisz z Profesorem Bolesławem Szafirskim.pdf1.9 MB