Zmarł Profesor Diethard Pallaschke (1940-2020)

Zmarł Profesor Diethard Pallaschke (1940-2020)

W dniu 8 lipca 2020 roku (w wieku 80 lat) zmarł Diethard Pallaschke, emerytowany profesor Karlsruher Institut für Technologie (KIT) w Karlsruhe, Niemcy, wybitny specjalista w zakresie teorii optymalizacji i analizy wypukłej. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 2005 roku. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 2015 roku.

kj / 10-07-2020

Diethard Pallaschke urodził się w dniu 30 czerwca 1940 roku w mieście Friedland w Niemczech.
W roku 1965 ukończył Uniwersytet w Bonn, gdzie następnie podjął pracę. W roku 1968 uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy zatytułowanej Verallgemeinerte Basen für topologische lineare Räume, promotorem był profesor Heinz Unger.
Diethard Pallaschke pracował na stanowisku profesora nie tylko w Bonn, ale również w innych uczelniach niemieckich. W latach 1972-1973 na Uniwersytecie w Darmstadt, 1973-1977 na Uniwersytecie w Münster, a od 1981 w Karlsruhe.

Profesor Pallaschke wypromował 12 doktorów nauk i miał 3 naukowych wnuków.

Członek Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego (AMS), Society Economy and Operations Research, Society of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM) oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W roku 2010 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego nadał mu tytuł doctora honoris causa tej uczelni.

Profesor Diethard Pallaschke był wybitnym specjalistą w zakresie optymalizacji i analizy wypukłej. Opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych oraz 3 monografie. Utrzymywał ścisłe kontakty naukowe z polskimi matematykami, co znajdowało wyraz we wspólnych publikacjach naukowych oraz wizytach zarówno polskich matematyków w Karlsruhe jak i profesora Pallaschke w Polsce. Cechowały go ogromna życzliwość, wielka skromność i duże poczucie humoru. Na licznych konferencjach naukowych na całym świecie był ambasadorem osiągnięć polskich matematyków.

W roku 2015 Polskie Towarzystwo Matematyczne nadało mu godność członka honorowego.

kj / 10-07-2020

Źródła:
https://prabook.com/web/diethard.pallaschke/131463
https://opptm.wmi.amu.edu.pl/aktualnosci
https://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=49294