Zmarł Profesor Dominik Szynal (1937-2020)

Zmarł Profesor Dominik Szynal (1937-2020)

W dniu 29 czerwca 2020 roku ( w wieku niespełna 83 lat) zmarł Dominik Szynal, emerytowany profesor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie rachunku prawdopodobieństwa. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1962 roku.

kj / 30-06-2020

Dominik Szynal urodził się 4 listopada 1937 roku w Stępinie. W roku 1961 ukończył studia w zakresie matematyki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał na macierzystej uczelni w dniu 29 czerwca 1965 roku na podstawie rozprawy zatytułowanej Zagadnienie zbieżności średnich arytmetycznych niezależnych - zbieżność prawie kompletna i zbieżność wykładnicza. Promotorem był profesor Mikołaj Olekiewicz. Stopień doktora habilitowanego otrzymał również na UMCS w dniu 17 czerwca 1969 roku na podstawie pracy Pewne nierówności dla sum zmiennych losowych i ich zastosowania w badaniu zbieżności szeregów i ciągów losowych. W dniu 6 stycznia 1977 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w roku 1987 nadano mu tytuł profesora zwyczajnego.

Profesor Dominik Szynal z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany był zawodowo w latach 1961-2008. Pełnił funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki, a także kierownika Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa.

Organizator wielu konferencji i dyskusji naukowych, autor ponad 200 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o światowym zasięgu i uznanym poziomie naukowym.

Wybitny nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów oraz młodej kadry naukowej. Promotor ponad 100 prac magisterskich, z czego cztery zostały nagrodzone w konkursie Polskiego Towarzystwa Matematycznego na najlepszą pracę magisterską z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Wypromował 23 doktorów nauk matematycznych. Recenzent w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych, a także w postępowaniach o tytuł naukowy profesora.

Odznaczony Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 2 lipca 2020 roku (czwartek) w Lublinie. Rozpoczną się o godz. 10:00 mszą żałobną w kościele pw. Świętego Krzyża przy ul. Pogodnej 7, a następnie na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

kj / 30-06-2020

Źródło: portal UMCS