Zmarł Profesor Edward Smaga (1942-2020)

Zmarł Profesor Edward Smaga (1942-2020)

W dniu 31 stycznia 2020 roku (w wieku 78 lat) zmarł w Krakowie Edward Smaga, emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalista w zakresie ekonometrii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz teorii ryzyka. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1978 roku.

kj / 01-02-2020

Profesor Edward Smaga był wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie podczas swej pracy naukowej i zawodowej pełnił wiele funkcji kierowniczych: zastępcy dyrektora Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki w latach 1986-1990, prodziekana Wydziału Zarządzania UEK w latach 1991-1993, kierownika Zakładu Matematyki Finansowej w latach 1992-2012, kierownika Katedry Matematyki w latach 2006-2012 oraz prodziekana Wydziału Finansów UEK w latach 2008-2012.

Obok niekwestionowanego dorobku w zakresie matematyki profesor Edward Smaga był jednym z pierwszych polskich autorów książek i artykułów poświęconych matematyce finansowej oraz współczesnym teoriom ryzyka finansowego. Ceniony znawca problematyki estymacji nieparametrycznej, a także zagadnień matematyki finansowej oraz problematyki ryzyka gospodarczego. Zasłużony nauczyciel akademicki. Z jego dorobku korzystają zarówno teoretycy jak i praktycy życia gospodarczego, ale przede wszystkim kolejne roczniki studentów polskich uczelni.

W dniu 21-04-1997 roku nadano mu tytuł profesora nauk ekonomicznych.

W uznaniu zasług odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W roku 2012 profesor Edward Smaga obchodził jubileusz 44-lecia pracy zawodowej, co zostało uświetnione uroczystością zorganizowaną pod patronatem honorowym JM Rektora UEK w Krakowie.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 4 lutego 2020 roku (wtorek) o godzinie 12.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie - Mydlnikach, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

kj / 01-02-2020

ZałącznikSize
nekrolog - Edward Smaga.pdf52.58 KB