Zmarł Profesor Henryk Leszczyński (1960-2021)

Zmarł Profesor Henryk Leszczyński (1960-2021)

W dniu 30 września 2021 roku (w wieku 61 lat) zmarł dr hab. Henryk Leszczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie równań różniczkowych cząstkowych. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 2002 roku.

kj / 03-10-2021

Henryk Leszczyński w roku 1993 uzyskał na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego stopień doktora nauk matematycznych na podstawie dysertacji zatytułowanej Zagadnienia początkowe dla równań różniczkowo-funkcyjnych o pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu. Istnienie, jednoznaczność i aproksymacja. Promotorem pracy był profesor Zdzisław Kamont. W roku 1999 otrzymał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł rozprawy Parabolic equations with functional dependence at derivatives.

Profesor Henryk Leszczyński związany był z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego od początku swej kariery zawodowej. Pełnił tam funkcję kierownika Zakładu Metod Numerycznych i Równań Różniczkowych. A także prowadził środowiskowe seminarium zastosowań matematyki.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 9 października 2021 roku (sobota) na cmentarzu komunalnym w Drawsku Pomorskim. Pogrzeb rozpocznie się mszą św. o godzinie 11:00 w kaplicy na cmentarzu.