Zmarł Profesor Józef Łukaszewicz (1927-2013)

Zmarł Profesor Józef Łukaszewicz (1927-2013)

W dniu 26 sierpnia 2013 roku (w wieku 86 lat) zmarł we Wrocławiu Józef Łukaszewicz, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitny matematyk, specjalista w zakresie badań operacyjnych i zastosowań matematyki, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1966 roku.

kj / 29-08-2013

Profesor Łukaszewicz urodził się 26 marca 1927 roku w miejscowości Duboja w powiecie pińskim.  Studiował na uniwersytetach w Toruniu i we Wrocławiu. W roku 1957 obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem Hugona Steinhausa. Od ukończenia studiów pracował na  Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie przez szereg lat piastował wiele funkcji. Kolejno był kierownikiem Katedry Statystyki na Wydziale Prawa UWr (1958-1965), następnie w Instytucie Matematycznym UWr kierownikiem Katedry Zastosowań Matematyki (1965-1969), kierownikiem Zakładu Zastosowań Matematyki i Statystyki Matematycznej (1969-1987), kierownikiem Zakładu Zastosowań Matematyki (1987-1997). Józef Łukaszewicz był także wieloletnim wicedyrektorem Instytutu Matematycznego UWr, a w okresie od 1.09.1981 do 16.08.1982 rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania badawcze profesora Łukaszewicza koncentrowały się wokół zastosowań probabilistyki. Współpracował z antropologami, prawnikami, lekarzami. Zajmował się także teorią obsługi masowej. Pionier teorii badań operacyjnych oraz wykorzystania maszyn matematycznych w Polsce. Redaktor czasopisma Applicationes Mathematicae.
W kadencji 1967-1969 prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Józef Łukaszewicz był członkiem założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej (1957), członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej (1981-1984), przedstawicielem środowisk świeckich w Synodzie Archidiecezji Wrocławskiej (1985-1991), członkiem Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego i współorganizatorem Studium Nauki Społecznej Kościoła, a także członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” (1988-1990).

Profesor Józef Łukaszewicz został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego, odznaczeniami resortowymi oraz Nagrodą Wrocławia przyznaną przez Radę Miejską.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 3 września 2013 roku we Wrocławiu.

Więcej informacji pod adresami:
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_%C5%81ukaszewicz_%28matematyk%29
http://www.math.uni.wroc.pl/aktualnosci/2013/JL_nekrolog.pdf

http://www.uni.wroc.pl/og%C5%82oszenia/wspomnienia-i-nekrologi/zmar%C5%82-profesor-j%C3%B3zef-%C5%82ukaszewicz

kj / 29-08-2013