Zmarł Profesor Józef Siciak (1931-2017)

Zmarł Profesor Józef Siciak (1931-2017)

W dniu 17 grudnia 2017 roku (w wieku 86 lat) zmarł w Krakowie profesor Józef Siciak, znakomity specjalista w zakresie analizy zespolonej, twórca krakowskiej szkoły funkcji analitycznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (od 1998), członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności (od 1989), członek honorowy Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od 2009).

kj / 20-12-2017

Profesor Józef Karol Siciak urodził się w dniu 5 lutego 1931 roku we wsi Lecka położonej na Pogórzu Dynowskim w powiecie rzeszowskim w województwie podkarpackim. Po ukończeniu tam szkoły podstawowej, naukę kontynuował w gimnazjum w pobliskiej Błażowej, a następnie w liceum w Kędzierzynie-Koźlu (matura - 1950).

Studia w zakresie matematyki odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim (magisterium - 1955), gdzie rozpoczął pracę jeszcze jako student w 1954 roku. Tam też w 1960 roku obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Pewne zastosowania metody punktów ekstremalnych, której promotorem był profesor Franciszek Leja. W roku akademickim 1960/61 przebywał na Uniwersytecie Stanforda w USA. Habilitował się w 1962 roku, w 1972 roku został profesorem nadzwyczajnym, zaś w roku 1980  - otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk matematycznych. Wypromował osiemnastu doktorów, spośród których jedenastu uzyskało habilitację, w tym ośmiu tytuł naukowy profesora.

Profesor Józef Siciak był jednym z najwybitniejszych matematyków w całej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel i mistrz wielu pracowników WMiI UJ, znakomity wykładowca i niezrównany opiekun naukowy. Kontynuując dzieło zapoczątkowane przez Franciszka Leję, stworzył krakowską szkołę funkcji analitycznych. Międzynarodowy rozgłos zyskał dzięki pracom poświęconym wielomianowym funkcjom ekstremalnym (w tym tej zwanej obecnie funkcją Siciaka) oraz funkcjom oddzielnie analitycznym. Był autorem ponad 80 prac naukowych, z których wiele wywarło istotny wpływ na współczesną analizę zespoloną.

Długa jest też lista wyróżnień, jakie profesor Józef Siciak otrzymał w ciągu swego niezwykle twórczego naukowo życia. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk (korespondentem – 1989, rzeczywistym - 1998), Polskiej Akademii Umiejętności (krajowym czynnym - 1989), Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Uppsali (1988), a także doktorem honoris causa Uniwersytetu w Uppsali (2001). Za swoje wybitne naukowe osiągnięcia został uhonorowany wielką nagrodą PTM im. Stanisława Zaremby (1963), Laurem Jagiellońskim (2003), Medalem i Wykładem im. Wacława Sierpińskiego (UW & OW PTM, 2004), Medalem im. Władysława Orlicza (UAM, 2005) oraz Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy (2007).
Profesor Siciak odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Całe życie aktywnie działał na rzecz krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska matematycznego. W roku 1955 został członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Pełnił kolejno funkcje prezesa Oddziału Krakowskiego PTM (1971–1973), wiceprezesa PTM (1983–1985) oraz członka Zarządu Głównego PTM (1985–1991, 1995–1999 oraz 2001–2003). W roku 2009 został członkiem honorowym PTM. W latach 1977-1981 był dyrektorem Instytutu Matematyki UJ, zaś w latach 1996-2003 przewodniczącym Komitetu Matematyki PAN. Przez ćwierć wieku (1980–2005) był redaktorem naczelnym czasopisma Annales Polonici Mathematici, a także wieloletnim opiekunem Koła Matematyków Studentów UJ im. prof. Stanisława Zaremby.

W roku 1980 został wybrany, w pierwszych (po roku 1968) demokratycznych wyborach władz uczelni w Polsce, dziekanem Wydziału Matematyki i Fizyki UJ; odmówił jednak przyjęcia tej godności, pragnąc poświęcić się w pełni pracy w Instytucie Matematyki UJ.

Sylwetkę Profesora Siciaka przybliżają artykuł dr. Krzysztofa Ciesielskiego Professor Józef Siciak - a scholar and educator zamieszczony w Annales Polonici Mathematici 80 (2003), s. 1-15 oraz laudacja jednego z jego pierwszych uczniów, profesora dr. hab. Wiesława Pleśniaka, Funkcja ekstremalna Profesora Siciaka wygłoszona z okazji 50-lecia odnowienia doktoratu i opublikowana we fragmentach w Alma Mater 128 (2010), s. 50-51.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w środę 27 grudnia 2017 roku o godz. 13:40 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku.
 

Notka biograficzna na podstawie informacji z portalu WMiI UJ:
http://www.matinf.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_O37k/41633/138476600

Więcej pod adresami:
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Karol_Siciak
http://mip.ur.edu.pl/?q=biogramy/osoba/141
https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=60363

kj / 20-12-2017

ZałącznikSize
nekrolog.jpg88.7 KB