Zmarł Profesor Stanisław Szufla (1943-2020)

Zmarł Profesor Stanisław Szufla (1943-2020)

W dniu 14 lipca 2020 roku (w wieku 77 lat) zmarł w Poznaniu Stanisław Szufla, emerytowany profesor Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista w zakresie analizy matematycznej, równań różniczkowych i całkowych. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1967 roku.

kj / 16-07-2020

Stanisław Szufla urodził się 26 marca 1943 roku w Poznaniu.W klasie maturalnej, w 1962 roku, został laureatem XIII Olimpiady Matematycznej. W latach 1962 –1967 studiował na kierunku matematyka na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu. W 1967 roku zdobył, za pracę magisterską, II nagrodę w Konkursie im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki organizowanym przez PTM.

W roku 1967 Stanisław Szufla został zatrudniony w Instytucie Matematyki UAM w Zakładzie Analizy Matematycznej kierowanym przez profesora Władysława Orlicza. Stopień doktora nauk matematycznych otrzymał w roku 1972 na podstawie rozprawy zatytułowanej Równania różniczkowe w przestrzeniach liniowych topologicznych przygotowanej pod kierunkiem profesora Władysława Orlicza. Stopień doktora habilitowanego uzyskał również na macierzystej uczelni w 1979 roku. W roku 1991 nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1993 tytuł profesora zwyczajnego nauk matematycznych.

Za swą pracę naukową profesor Szufla otrzymał prestiżowe nagrody naukowe. Dwukrotnie Nagrody Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki - w 1973 roku za rozprawę doktorską, a w 1980 roku za rozprawę habilitacyjną. W roku 1980 Polskie Towarzystwo Matematyczne uhonorowało Stanisława Szuflę Nagrodą Główną PTM im. Tadeusza Ważewskiego.

Autor ponad 73 artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym m.in. w Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications oraz Studia Mathematica. Pierwsze prace profesora Szufli zostały opublikowane już w 1968 roku w Biuletynie PAN. Profesor Szufla był jednym z pierwszych matematyków na świecie, którzy udowodnili istnienie rozwiązania zagadnienia Cauchy’ego w przestrzeni Banacha przy użyciu miary niezwartości. Tematyka badawcza profesora Szufli dotyczyła podstawowych i trudnych zagadnień z teorii równań różniczkowych. Uzyskanie tych wyników wymagało użycia zaawansowanych metod analizy matematycznej.
Jego prace są często cytowane przez wielu wybitnych matematyków zajmujących się teorią równań różniczkowych i całkowych. Najlepszym miernikiem znaczenia wyników uzyskanych przez profesora Szuflę jest fakt, że prace te zostały zamieszczone w bibliografiach książek i prac przeglądowych.

Podczas swej długoletniej działalności zawodowej profesor Stanisław Szufla wypromował 5 doktorów nauk matematycznych. Był recenzentem w wielu przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz wnioskach o tytuł profesora.Do momentu przejścia na emeryturę profesor Stanisław Szufla pracował jako profesor zwyczajny i kierownik w Zakładzie Analizy Matematycznej Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, gdzie prowadził seminaria m.in. z teorii równań różniczkowych.

Przez 7 lat pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Poznaniu - Olimpiady od 43.(1991/1992) do 50.(1998/1999).

kj / 16-07-2020

Źródło: https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/site-map/articles/9-uncategorised/1512/-prof-zw-dr-hab-stanislaw-szufla