Zmarł Profesor Tadeusz Jankowski (1940-2015)

Zmarł Profesor Tadeusz Jankowski (1940-2015)

W dniu 6 listopada 2015 roku (w wieku 75 lat) zmarł w Gdańsku Tadeusz Jankowski, emerytowany profesor Politechniki Gdańskiej, specjalista  w zakresie równań różniczkowych i funkcyjnych. Członek  Polskiego Towarzystwa Matematycznego od  1970 roku.

kj / 14-11-2015

Profesor Tadeusz Jankowski urodził się 8 kwietnia 1940 roku w Kole. Studia matematyczne odbył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra matematyki w dniu 16 maja 1963 roku. Całe życie  zawodowe związał z Politechniką Gdańską,  gdzie pracował od 1963 roku aż do przejścia na emeryturę w roku 2010. Rozprawę doktorską  zatytułowaną Zbieżność przybliżonych iteracji dla pewnych typów równań funkcyjnych obronił na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 29 czerwca 1971 roku. Promotorem był doc. dr hab. Marian Kwapisz, a recenzentami profesorowie Wacław Pawelski i Marek Kuczma. Habilitację uzyskał w dniu 14 grudnia 1995 roku na podstawie rozprawy Existence, uniqueness and approximate solutions of problems with a parameter. Tytuł profesora w dziedzinie nauk matematycznych otrzymał 23 lipca 2008 roku.

Profesor Jankowski był twórcą i kierownikiem najpierw Katedry Równań Różniczkowych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (1997-2006), a następnie Katedry Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki (2006-2010). Pozostał aktywny naukowo także po przejściu na emeryturę. Autor blisko 160 publikacji ( wg bazy Mathematical Review). Jego dorobek zawiera wiele wyników dotyczących najczęściej przybliżonych rozwiązań równań różniczkowych różnego typu, a także metod numerycznych. Wielokrotnie nagradzany, między innymi nagrodami Rektora PG, za dużą aktywność naukową. Wypromował dwoje doktorów nauk.

W latach 1991-1996 Profesor Tadeusz Jankowski pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Gdańskiego PTM.

Pogrzeb Profesora Jankowskiego odbył się w dniu 14 listopada 2015 roku na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.
 

kj / 14-11-2015