Zmarł Profesor Tadeusz Nadzieja (1951-2021)

Zmarł Profesor Tadeusz Nadzieja (1951-2021)

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2021 roku nagle i niespodziewanie zmarł profesor Tadeusz Nadzieja. Tadeusz Nadzieja był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1979 roku. W latach 1995-2006 oraz 2018-2020 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego Wiadomości Matematycznych, a w latach 2007-2017 redaktora naczelnego WM.
26-04-2021

Tadeusz Nadzieja urodził się 22 sierpnia 1951 roku w Krakowie. Przez całą swoją młodość naukową, począwszy od studiów ukończonych w 1974 roku, doktoratu napisanego pod kierunkiem profesora Andrzeja Krzywickiego w 1982 roku, aż po uzyskanie w roku 1996 habilitacji na podstawie rozprawy zatytułowanej  Nielokalne zagadnienia eliptyczne i paraboliczne w mechanice ośrodków ciągłych, był związany z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 80-tych był też zaangażowany w działalność opozycyjną. Tytuł profesora nauk matematycznych nadano mu w 2004 roku.
W latach 1997– 2009 pracował w Zakładzie Matematyki Przemysłowej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie w latach 2005 – 2008 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki. Od 2009 roku był pracownikiem Instytutu Matematyki i Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Na Uniwersytecie Opolskim przez wiele lat pełnił funkcje organizacyjne. Najpierw kierownika Katedry Analizy Matematycznej Instytutu Matematyki i Informatyki, a następnie dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki oraz Instytutu Matematyki.
Przez trzy kadencje wybierany był do Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk, w tym dwukrotnie do prezydium.

Profesor Tadeusz Nadzieja zajmował się układami dynamicznymi, równaniami różniczkowymi i zastosowaniami matematyki w fizyce. Opublikował 50 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach. Współpracował naukowo z profesorem Piotrem Bilerem. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku w serii wspólnych prac rozwinęli wspólnie metody badania bardzo ważnej klasy zagadnień nielokalnych w układach równań różniczkowych cząstkowych mających swoje źródło w zagadnieniach fizyki ośrodków ciągłych, wnosząc ważny wkład w teorię pewnych modeli z równań różniczkowych cząstkowych w mechanice ośrodków ciągłych. Recenzent wielu doktoratów i habilitacji.

Znakomity wykładowca. Wypromował troje doktorów i kilkuset magistrów.
Przyjaciel młodzieży studenckiej i szkolnej. Znany jako zapalony propagator i popularyzator matematyki.
Znawca literatury i Mikołaja Kopernika.

Tadeusz Nadzieja był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1979 roku. W latach 1995-2006 i 2018-2020 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma PTM Wiadomości Matematyczne, a w latach 2007-2017 redaktora naczelnego WM. W latach 2017-2021 sprawował także funkcję prezesa Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Profesor Tadeusz Nadzieja angażował się w różne ważne sprawy dla środowiska, a emanował entuzjazmem matematycznym, spokojem i dobrocią. Był bardzo miłym, życzliwym kolegą, będziemy pamiętać jego łagodne usposobienie połączone z charakterystycznym humorem z nutą sarkazmu. Człowiek wrażliwy – wiecznie niespokojny o losy innych.

Prywatnie był ojcem dr hab. Piotra Borodulina-Nadziei, pracownika Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Właśnie przygotowywał się do przejścia na emeryturę, którą chciał spędzić w swoim domku w górach w okolicach Kłodzka. Odszedł nagle, w  trakcie pracy nad korektą kolejnego tomu Wiadomości Matematycznych.

Uroczystości żałobne odbędą się w piątek 30 kwietnia 2021 roku w Kłodzku. Msza św. żałobna zostanie odprawiona o godz. 9:00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Szpitalnej. Pogrzeb o godz.12.00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Dusznickiej w Kłodzku.

kj / 29-04-2021