Zmarł Profesor Włodzimierz Staś (1925-2011)

Zmarł Profesor Włodzimierz Staś (1925-2011)

W dniu 28 lutego 2011 roku (w wieku 86 lat) zmarł w Poznaniu profesor Włodzimierz Staś, wybitny specjalista w zakresie analitycznej teorii liczb, emerytowany  profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1950 roku.
Odszedł od nas znakomity matematyk i nauczyciel akademicki, zasłużony dla rozwoju poznańskiego ośrodka naukowego.

kj / 01-04-2011

 

NOTKA BIOGRAFICZNA

Włodzimierz Staś urodził się 29 czerwca 1925 roku w Witkowie w powiecie gnieźnieńskim. Studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskując w 1950 roku stopień magistra filozofii w zakresie matematyki, a dwa lata później – magistra filozofii w zakresie fizyki. Stopień naukowy doktora nauk matematyczno-fizycznych nadała mu Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1959 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Über einige Abschätzungen in der Theorie der Dirichletschen Reichen. Promotorem był Andrzej Alexiewicz. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1964 roku na podstawie rozprawy O zerach funkcji dzeta i niektórych pokrewnych funkcji w pobliżu prostej σ=1, a tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego w roku 1980.

Profesor Włodzimierz Staś całe swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Poznańskim, pracując początkowo w Katedrze Matematyki (od 1949r.), następnie w Instytucie Matematyki UAM i zajmując kolejno stanowiska starszego asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego, a od 1991 aż do przejścia na emeryturę w 1995 roku, stanowisko profesora zwyczajnego. Jego specjalnością naukową była analityczna teoria liczb. Opublikował łącznie ponad 30 prac poświęconych teorii funkcji typu L ( funkcja dzeta Riemanna, L-funkcje Dirichleta i Heckego oraz funkcje dzeta Dedekinda ciał algebraicznych) oraz ich zastosowań do badania oscylacyjnych własności arytmetycznych członów resztowych oraz asymptotycznego zachowania się funkcji arytmetycznych. Główne Jego prace koncentrowały się wokół zastosowań metody Turána szacowania sum równych potęg liczb zespolonych.

Profesor Włodzimierz Staś położył znakomite zasługi w kształceniu kadry naukowej i tworzeniu poznańskiego ośrodka badań w zakresie teorii liczb, będąc wraz ze Stanisławem Knapowskim jego faktycznym założycielem, a następnie długoletnim liderem. Wypromował łącznie 14 doktorów nauk matematycznych oraz ponad 200 magistrów matematyki.  

 

Jerzy Kaczorowski (UAM)