Zmarł Profesor Wojciech Okrasiński (1950-2020)

Zmarł Profesor Wojciech Okrasiński (1950-2020)

W dniu 6 czerwca 2020 roku (w wieku 70 lat) zmarł Wojciech Okrasiński, profesor Politechniki Wrocławskiej, specjalista w zakresie modelowania matematycznego, równań różniczkowych i całkowych oraz zastosowań matematyki w przyrodzie i technice. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1978 roku, w kadencji 2008-2010 członek Zarządu Głównego PTM.

kj / 08-06-2020

Wojciech Okrasiński urodził się 27 marca 1950 roku w Rawiczu. W latach 1968-1973 studiował matematykę teoretyczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie podjął pracę w Instytucie Matematycznym swojej Alma Mater. W roku 1979 obronił pracę doktorską O pewnej klasie nieliniowych równań splotowych, przygotowaną pod kierunkiem profesor Hanny Marcinkowskiej, uzyskując stopień doktora nauk matematycznych. W dniu 27 czerwca 1994 roku, na podstawie rozprawy O pewnej klasie nieliniowych równań całkowych typu Volterry, otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego. W dniu 26 kwietnia 2004 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk matematycznych.

Profesor Wojciech Okrasiński swą karierę naukową i akademicką związał z kilkoma uczelniami: Uniwersytetem Wrocławskim (tam się doktoryzował i habilitował), Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Politechniką Wrocławską. Od roku 1997 pracował na Politechnice Zielonogórskiej (w 2001 roku uczelnia ta weszła w skład nowo utworzonego Uniwersytetu Zielonogórskiego). Od 2000 roku pracował równocześnie na Politechnice Wrocławskiej, w Instytucie Matematyki oraz Instytucie Matematyki i Informatyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, a od 2015 roku na Wydziale Matematyki.

Autor wielu doniosłych prac z równań różniczkowych i ich zastosowań. Współtwórca programu ECMI na Politechnice Wrocławskiej. Członek redakcji czasopisma PTM Mathematica Applicanda.

Wybitny nauczyciel wielu pokoleń studentów i doktorantów. Zajęcia ze studentami prowadził przez 46 lat. Profesor Okrasiński wykładał również dla rawickiej młodzieży w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu oraz w Gimnazjum w Sierakowie.

W załączniku artykuł opublikowany w 2004 roku przez miesięcznik Uniwersytetu Zielonogórskiego z okazji nadania profesorowi Wojciechowi Okrasińskiemu tytułu profesora nauk matematycznych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 12 czerwca 2020 roku. O godz. 12:00 msza św. w kościele św. Andrzeja Boboli w Rawiczu, po mszy św. pogrzeb na Cmentarzu Parafialnym w Rawiczu.

Poniżej link do nekrologu zamieszczonego na portalu Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej:
http://wmat.pwr.edu.pl/o-wydziale/aktualnosci/zmarl-profesor-wojciech-okrasinski-11025.html

kj / 08-06-2020

ZałącznikSize
Miesięcznik UZ czerwiec 2004 - o Profesorze Okrasińskim .pdf209.43 KB