Archiwum spotkań naukowych w oddziałach

Tytuł Oddział Data i godzina
Michał Klepczarek (Uniwersytet Łódzki), Wartości bifurkacyjne funkcji gładkich Oddział Łódzki wt, 2020-03-10 16:15
Marcin Szelest i Paweł Kowalczyk, Zastosowanie metryki Wassersteina do statystycznej analizy danych w samochodowych systemach percepcji otoczenia Oddział Krakowski wt, 2020-03-03 17:00
Andrzej P. Ruszczyński (Rutgers University, USA), Risk Forms: Duality, Disintergration and Statistical Estimation Oddział Warszawski czw, 2020-02-27 12:15
Karol Gryszka (UP Kraków), Wieże Hanoi i wędrówki po fraktalach Oddział Krakowski czw, 2020-02-20 16:30
Sesja naukowa: LIII Konkurs na Najlepszą Pracę z TPiZM (Uniwersytet Wrocławski) Oddział Wrocławski pt, 2020-01-31 16:00
Wojciech Domitrz (Politechnika Warszawska), Twierdzenie Gaussa-Bonneta dla koherentnych wiązek stycznych nad powierzchniami z brzegiem Oddział Łódzki czw, 2020-01-30 10:15
Piotr Nowakowski (Politechnika Łódzka), Jak duże względem miary i kategorii są rodziny zbiorów silnie porowatych i wymiaru Hausdorffa zero wśród symetrycznych zbiorów Cantora? Oddział Łódzki wt, 2020-01-21 16:15
Bronisław Pabich (Kraków), Przystępny wykład na temat reguły Guldina Oddział Krakowski czw, 2020-01-16 17:15
Bronisław Pabich (Kraków), Wielościenne formy plasterkowe Oddział Krakowski czw, 2019-12-19 17:15
Czesław Bagiński (Politechnika Białostocka), Rdzenna rodzina grafów Cayley’a grupy skończonej Oddział Gdański czw, 2019-11-28 10:15
Bronisław Pabich (Kraków), Objętość kuli według Archimedesa i według Chińczyków Oddział Krakowski czw, 2019-11-21 17:15
Wojciech Dzik (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Witold Adam Pogorzelski (1927-2018), logik i matematyk Oddział Górnośląski czw, 2019-10-24 16:15
Wręczenie Medali KEN Wojciechowi Banaszczykowi i Pawłowi Walczakowi (Uniwersytet Łódzki) Oddział Łódzki śr, 2019-10-23 15:00
Stefan Jackowski (Uniwersytet Warszawski), Warszawska Szkoła Matematyczna 1918-1939 Oddział Łódzki śr, 2019-10-23 14:00
Alexander Mednykh (Sobolev Institute of Mathematics & Novosibirsk State University, Rosja), Graphs as Riemann surfaces Oddział Gdański czw, 2019-10-17 10:15
Andrzej Flaga (Politechnika Krakowska), Działanie dynamiczne na warstwę przyziemną powietrza jako efektywna metoda poprawy przewietrzania i redukcji smogu obszarów zurbanizowanych Oddział Krakowski wt, 2019-10-15 17:00
Ernesto Mordecki (Universidad de la República, Uruguay & CNRS, IECL, Nancy, France), An algorithm to solve optimal stopping problems for one-dimensional diffusions Oddział Wrocławski wt, 2019-10-15 16:15
Pekka Koskela (University of Jyväskylä, Finlandia), Functional properties of Sobolev extensions Oddział Warszawski czw, 2019-10-03 14:15
Martina Maiuriello (Università Luigi Vanvitelli, Caserta, Włochy), Microscopic sets Oddział Łódzki wt, 2019-06-11 16:15
Jerzy Kąkol (UAM, Poznań), Przestrzenie Grothendicka C(X), przestrzenie Efimova i problem ośrodkowego ilorazu dla przestrzeni Cp(X) Oddział Łódzki czw, 2019-06-06 16:15