Nagrody główne PTM

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 30 czerwca 2010 roku, w dniu 22 czerwca 2012 roku, w dniu 15 czerwca 2013 roku i w dniu 18 czerwca 2016 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2018

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2018

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 11-10-2018

Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1968 Andrzej Schinzel nagroda im. Stanisława Zaremby Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1968 Wojbor A. Woyczyński nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1968 Stanisław Kwapień nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Warszawski
1968 Włodzimierz Kuperberg nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Warszawski
1968 Kazimierz Goebel nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1968 Jan Chabrowski nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Jagielloński
1967 Andrzej Lasota nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1967 Konstanty Radziszewski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1967 Wiesław Żelazko nagroda im. Stefana Banacha Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1967 Wojciech Wojtyński nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Warszawski