Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1968 Władysław Narkiewicz nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Wrocławski
1968 Andrzej Schinzel nagroda im. Stanisława Zaremby Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1968 Wojbor A. Woyczyński nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1968 Stanisław Kwapień nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Warszawski
1968 Włodzimierz Kuperberg nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Warszawski
1968 Kazimierz Goebel nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1968 Jan Chabrowski nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Jagielloński
1967 Andrzej Lasota nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1967 Konstanty Radziszewski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1967 Wiesław Żelazko nagroda im. Stefana Banacha Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk