Płatność składek aktualnych

Składka za rok Typ składki Wysokość składki

2018

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2018) PLN 150,00

2018

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2018) PLN 90,00

2018

Członkowie zwyczajni (2018) PLN 90,00

2018

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2018) PLN 60,00

2017

Członkowie zwyczajni (2017) PLN 90,00

2017

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2017) PLN 60,00

2017

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2017) PLN 150,00

2017

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2017) PLN 90,00