Płatność składek aktualnych

Składka za rok Typ składki Wysokość składki

2021

Członkowie zwyczajni (2021) PLN 90,00

2021

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2021) PLN 60,00

2021

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2021) PLN 150,00

2021

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2021) PLN 90,00

2020

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2020) PLN 60,00

2020

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2020) PLN 150,00

2020

Członkowie zwyczajni (2020) PLN 90,00

2020

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2020) PLN 90,00