Płatność składek aktualnych

Składka za rok Typ składki Wysokość składki

2023

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2023) PLN 90,00

2023

Członkowie zwyczajni (2023) PLN 90,00

2023

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2023) PLN 150,00

2023

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2023) PLN 60,00

2022

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2022) PLN 150,00

2022

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2022) PLN 60,00

2022

Członkowie zwyczajni (2022) PLN 90,00

2022

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2022) PLN 90,00