PTM-Organizacja Pożytku Publicznego

PTM-Organizacja Pożytku Publicznego

1,5% należnego podatku dochodowego za rok 2022 dla Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Polskie Towarzystwo Matematyczne uzyskało w 2007 roku status organizacji pożytku publicznego (nr rejestru KRS 0000042305). Od początku swego istnienia Stowarzyszenie wspiera badania matematyczne i zastosowania matematyki, krzewi kulturę matematyczną, dba o wspieranie edukacji matematycznej i popularyzację matematyki w społeczeństwie. Dzięki uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego PTM może korzystać z wielu przysługujących tym organizacjom uprawnień, w tym z możliwości otrzymywania 1,5% należnego podatku przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Kto chciałby wesprzeć działalność PTM, może w formularzu PIT za 2022 rok wpisać, że przeznacza 1,5% dla PTM oraz wpisać numer KRS Stowarzyszenia – 0000042305, a przekazaniem pieniędzy na konto PTM zajmie się właściwy Urząd Skarbowy. Wskazana przez podatnika kwota trafi na konto PTM pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone w terminie czyli do 30 kwietnia 2023 roku.

ZADECYDUJ SAM O 1,5% SWOJEGO PODATKU!