Tadeusz Januszkiewicz (IM PAN), Grupy jako obiekty geometryczne

Oddział: 
Oddział Warszawski
czw, 2011-12-08 16:30

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Instytut Matematyczny  Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha.


W dniu 8 grudnia 2011 roku (CZWARTEK) o godz. 16:30 w sali 403, IV piętro, w Instytucie Matematycznym PAN, ul. Śniadeckich 8

Prof.  Tadeusz Januszkiewicz wygłosi

WYKŁAD - KOLOKWIUM

pod tytułem

GRUPY JAKO OBIEKTY GEOMETRYCZNE


Streszczenie wykładu.

Badanie nieskończonych grup metodami geometrycznymi, rozpoczęte przez Maxa Dehna  w początkach dwudziestego wieku, zostało odnowione w końcu wiekuw pracach Mostowa, Margulisa i przede wszystkim Gromowa. Nowością ich podejścia jest skupienie się na asymptotycznych, zgrubnych własnościach grup i przestrzeni, które jednak niosą wiele interesującej informacji o pewnej klasie grup. Opowiem o twierdzeniu Mostowa o sztywności, twierdzeniu Gromowa o wzroście
wielomianowym, grupach hiperbolicznych Gromowa oraz nowszych zastosowaniach podobnych idei dla ważnych grup niskowymiarowej topologii.
 

                                                                                                                                                                                                                                    Tadeusz Januszkiewicz

Wykład  powinien być dostępny dla szerokiej publiczności.
 

Przed wykładem, od godziny 16:00, zapraszamy na kawę, herbatę i słodycze.

Organizatorzy