Uchwały ZD PTM. Kadencja 2008-2010

» Sprawozdania

» Uchwały ZD PTM. Kadencja 2005-2007

» Uchwały ZD PTM. Kadencja 2011-2013

 

ZałącznikSize
Uchwała nr 1/0810/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 200797.87 KB
Uchwała nr 2/0810/zd - Przyjęcie sprawozdania i absolutorium dla ZG PTM za rok 200799.86 KB
Uchwała nr 3/0810/zd - Budżet PTM na rok 200896.57 KB
Uchwała nr 4/0810/zd - Zasady przyznawania nagród PTM112.61 KB
Uchwała nr 5/0810/zd - Powołanie jury konkursów o nagrody PTM na kadencję 2009–11119.73 KB
Uchwala nr 6/0810/zd - Powołanie jury konkursu The International Stefan Banach Prize.." na kadencję 2009 -11118.68 KB
Uchwala nr 7/0810/zd Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2008108.97 KB
Uchwała nr 8/0810/zd Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2008 i absolutorium dla ZG.98.92 KB
Uchwała nr 9/0810/zd Zatwierdzenie budżetu na rok 2009101.4 KB
Uchwala nr 10/0810/zd Nadanie członkostwa honorowego111.11 KB
Uchwala nr 11/0810/zd Ustalenie jednorazowej składki członkowskiej PTM102.79 KB
Uchwala nr 12/0810/zd Powołanie Redaktora Naczelnego czasopisma Fundamenta Informaticae102.64 KB
Uchwala nr 13/0810/zd Uzupełnienie składu jury wspólnej nagrody Ericpol Telecom i PTM105.5 KB
Uchwala nr 14/0810/zd Uzupełnienie składu jury nagrody im.Kazimierza Kuratowskiego103.06 KB
Uchwala nr 15/0810/zd Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2009107.8 KB
Uchwala nr 16/0810/zd Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2009 i absolutorium dla ZG99.23 KB
Uchwała nr 17/0810/zd Budżet PTM na rok 201095.87 KB
Uchwala nr 18/0810/zd Ustalenie wysokości składek na rok 2011105.39 KB
Uchwała nr 19/0810/zd Uzupełnienie składu ZG PTM98.47 KB
Uchwała nr 20/0810/zd Uzupełnienie przedstawicieli PTM w Radzie EMS98.25 KB
Uchwała nr 21/0810/zd Uzupełnienie składu jury konkursu „The International Stefan Banach Prize...”98.83 KB
Uchwała nr 22/0810/zd Nadanie czlonkostwa honorowego95.01 KB
Uchwała nr 23/0810/zd Ustanowienie wykladu im. Andrzeja Pelczara97.66 KB
Uchwała nr 24/0810/zd Stanowisko w sprawie egzaminu dojrzałości z matematyki95.69 KB
Uchwała nr 25/0810/zd Zmiany w "Regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień PTM"98.26 KB
Uchwała nr 26/0810/zd Reprezentacja PTM w EMS96.45 KB
Uchwała nr 27/0810/zd Narodowy Program Rozwoju Matematyki116.55 KB
Uchwała nr 28/0810/zd Kandydatury do Rady NCN i KEJN115.97 KB