Uchwały ZD PTM. Kadencja 2011-2013

» Sprawozdania

» Uchwały ZD PTM. Kadencja 2005-2007

» Uchwały ZD PTM. Kadencja 2008-2010

 

ZałącznikSize
Uchwała nr 1/1113/zd - Głosowanie drogą elektroniczną nad przyjęciem protokołów posiedzeń ZD PTM111.03 KB
Uchwała nr 2/1113/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 201096.87 KB
Uchwała nr 3/1113/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2010 i udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu PTM za rok 201095.7 KB
Uchwała nr 4/1113/zd - Zatwierdzenie budżetu na rok 201195.3 KB
Uchwała nr 5/1113/zd - Uzupełnienie polityki rachunkowości i planu kont PTM97.04 KB
Uchwała nr 6/1113/zd - Ustalenie wysokości składki jednorazowej dla małżeństw na rok 201196.95 KB
Uchwała nr 7/1113/zd - Kadencja redaktorów naczelnych czasopism PTM95.74 KB
Uchwała nr 8/1113/zd - Powoływanie redaktorów naczelnych czasopism PTM96.16 KB
Uchwała nr 9/1113/zd - Powołanie jury konkursów o nagrody PTM na kadencję 2012-2014117.68 KB
Uchwała nr 10/1113/zd - Powołanie jury konkursu „The International Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences” na kadencję 2012-2014101.87 KB
Uchwała nr 11/1113/zd - Regulamin Komisji Rewizyjnej PTM96.25 KB
Uchwała nr 12/1113/zd - Powołanie redaktorów naczelnych czasopism PTM na kadencję 2012-2014100.26 KB
Uchwała nr 13/1113/zd - Zasady współpracy wydawcy i redaktorów naczelnych czasopism PTM96.84 KB
Uchwała nr 14/1113/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2011.pdf97.66 KB
Uchwała nr 15/1113/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2011.pdf94.03 KB
Uchwała nr 16/1113/zd - Udzielenie Zarządowi Głównemu PTM absolutorium za rok 2011.pdf95.41 KB
Uchwała nr 17/1113/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2012.pdf96.14 KB
Uchwała nr 18/1113/zd - Zmiana liczby członków komitetów redakcyjnych i redakcji czasopism PTM.pdf98.03 KB
Uchwała nr 19/1113/zd - Zmiana tytułu czasopisma Matematyka Stosowana dla wersji elektronicznej.pdf96.23 KB
Uchwała nr 20/1113/zd - Zmiany w Zasadach przeprowadzania konkursów o nagrody PTM.pdf110.04 KB
Uchwała nr 21/1113/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2012.pdf92.64 KB
Uchwała nr 22/1113/zd - Przeznaczenie zysku PTM za rok 2011.pdf90.92 KB
Uchwała nr 23/1113/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2012.pdf89.44 KB
Uchwała nr 24/1113/zd - Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTM za rok 2012.pdf88.66 KB
Uchwała nr 25/1113/zd - Udzielenie Zarządowi Głównemu PTM absolutorium za rok 2012.pdf90.46 KB
Uchwała nr 26/1113/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2013.pdf91.83 KB
Uchwała nr 27/1113/zd - Nadanie członkostwa honorowego PTM Einarowi Fredrikssonowi.pdf88.99 KB
Uchwała nr 28/1113/zd - Zmiana Statutu Fundacji Naukowej im. Władysława Orlicza.pdf103.83 KB
Uchwała nr 29/1113/zd - Zmiany w Zasadach przeprowadzania konkursów o nagrody PTM.pdf102.81 KB
Uchwała nr 30/1113/zd - Powołanie na kadencję 2014-2017 członków jury konkursu im. K.Kuratowskiego.pdf86.31 KB
Uchwała nr 31/1113/zd - Wybór członków Rady EMS na kadencję 2014-2016.pdf317.62 KB
Uchwała nr 32/1113/zd - Organizacja w 2019 roku w Krakowie Zjazdu Matematyków Polskich.pdf72.63 KB