Nagroda główna PTM im. Samuela Dicksteina

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniach: 30 czerwca 2010 roku, 22 czerwca 2012 roku, 15 czerwca 2013 roku, 18 czerwca 2016 roku, 27 czerwca 2020 roku i 29 października 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

Wniosek o przyznanie nagrody im. Samuela Dicksteina

za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Po złożeniu wniosku on-line należy złożyć pliki prac będących podstawą wniosku. Jeśli jedną z podstaw wyróżnienia mają być książki, a składający wniosek nie dysponuje ich plikami pdf, to egzemplarze książek lub ich kopii mogą zostać nadesłane pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
ul. Śniadeckich 8,
00-956 Warszawa

z napisem „Konkurs Nagród PTM”.

Wszystkie materiały muszą wpłynąć do ZG PTM w terminie do 31 stycznia roku, w którym konkurs będzie rozstrzygany.

Jury nagrody im. Samuela Dicksteina w latach 2021-2023

  • Lech Maligranda (Luleå University of Technology, Szwecja; PP)
  • Małgorzata Mikołajczyk (UWr) - przewodnicząca jury
  • Zdzisław Pogoda (UJ)
  • Paweł Strzelecki (UW)
  • Michał Szurek (UW)
Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1979 Stefan Straszewicz nagroda im. Samuela Dicksteina Politechnika Warszawska
1980 Zofia Krygowska nagroda im. Samuela Dicksteina Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
1982 Marek Kordos nagroda im. Samuela Dicksteina Uniwersytet Warszawski
1983 Aniela Ehrenfeucht nagroda im. Samuela Dicksteina I LO im. Mikołaja Kopernika, Łódź
1984 Stanisław Dobrzycki nagroda im. Samuela Dicksteina Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1986 Józef Hawlicki nagroda im. Samuela Dicksteina Przemyśl
1989 Bolesław Gleichgewicht nagroda im. Samuela Dicksteina Uniwersytet Wrocławski
1991 Jan Waszkiewicz nagroda im. Samuela Dicksteina Uniwersytet Wrocławski
1995 Zdzisław Pogoda nagroda im. Samuela Dicksteina

Za prace popularyzujące matematykę

Uniwersytet Jagielloński
1995 Krzysztof Ciesielski nagroda im. Samuela Dicksteina

Za prace popularyzujące matematykę

Uniwersytet Jagielloński