Nagrody główne PTM

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2023

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2023

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 25-10-2023

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniach: 30 czerwca 2010 roku, 22 czerwca 2012 roku, 15 czerwca 2013 roku, 18 czerwca 2016 roku, 27 czerwca 2020 roku i 29 października 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1946 Kazimierz Kuratowski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1946 Hugo Steinhaus nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Wrocławski
1946 Wacław Sierpiński nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Warszawski
1947 Mieczysław Biernacki nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1947 Karol Borsuk nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski
1947 Franciszek Leja nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwesytet Jagielloński
1948 Edward Marczewski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1948 Władysław Orlicz nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1948 Tadeusz Ważewski nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1949 Stanisław Mazur nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Warszawski