Nagrody główne PTM

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2023

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2023

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 25-10-2023

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniach: 30 czerwca 2010 roku, 22 czerwca 2012 roku, 15 czerwca 2013 roku, 18 czerwca 2016 roku, 27 czerwca 2020 roku i 29 października 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1983 Witold Bula nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Śląski w Katowicach
1982 Lech Maligranda nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1982 Roman Pol nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski
1982 Tadeusz Pytlik nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Wrocławski
1982 Marek Kordos nagroda im. Samuela Dicksteina Uniwersytet Warszawski
1982 Jerzy Weyman nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1982 Janina Kotus nagroda PTM dla młodych matematyków Politechnika Warszawska
1982 Aleksander Całka nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1981 Jerzy Dydak nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski
1981 Tadeusz Iwaniec nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Warszawski