Nagrody główne PTM

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniach: 30 czerwca 2010 roku, 22 czerwca 2012 roku, 15 czerwca 2013 roku, 18 czerwca 2016 roku, 27 czerwca 2020 roku i 29 października 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2022

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2022

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 27-10-2022

Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1979 Przemysław Wojtaszczyk nagroda im. Stefana Banacha Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1979 Stefan Straszewicz nagroda im. Samuela Dicksteina Politechnika Warszawska
1979 Radosław Kala nagroda im. Hugona Steinhausa Akademia Rolnicza w Poznaniu
1979 Jerzy Baksalary nagroda im. Hugona Steinhausa Akademia Rolnicza w Poznaniu
1979 Stanisław J. Szarek nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1979 Mieczysław Kula nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Śląski w Katowicach
1979 Wojciech Kucharz nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Jagielloński
1979 Andrzej Korzeniowski nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1979 Marek Jarnicki nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Jagielloński
1979 Jacek Cygan nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski