Nagrody główne PTM

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniach: 30 czerwca 2010 roku, 22 czerwca 2012 roku, 15 czerwca 2013 roku, 18 czerwca 2016 roku, 27 czerwca 2020 roku i 29 października 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2022

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2022

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 27-10-2022

Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1975 Jerzy Kijowski nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Warszawski
1975 Maciej Mączyński nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Politechnika Warszawska
1975 Bogdan Węglorz nagroda im. Wacława Sierpińskiego Uniwersytet Wrocławski
1975 Ilona Kopocińska nagroda PTM

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT

Uniwersytet Wrocławski
1975 Krzysztof Gawędzki nagroda PTM

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT

Uniwersytet Warszawski
1975 Jan Śliwa nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwesytet Wrocławski
1975 Andrzej Zarach nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1975 Andrzej Szymański nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Śląski w Katowicach
1975 Wacław Szymański nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1975 Władysław Szczotka nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski