Nagrody główne PTM

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniach: 30 czerwca 2010 roku, 22 czerwca 2012 roku, 15 czerwca 2013 roku, 18 czerwca 2016 roku, 27 czerwca 2020 roku i 29 października 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2022

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2022

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 27-10-2022

Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1976 Tadeusz Figiel nagroda im. Stefana Banacha Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1976 Lech Górniewicz nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1976 Piotr Mankiewicz nagroda im. Wacława Sierpińskiego Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1976 Antoni Wawrzyńczyk nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Warszawski
1976 Wiesław Zięba nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1976 Zofia Smólska-Adamowicz nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1976 Michał Misiurewicz nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Warszawski
1976 Henryk Kotlarski nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1976 Adam Emeryk nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Śląski w Katowicach
1976 Jerzy Dydak nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Warszawski