Kolejna edycja Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Kolejna edycja Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w nowej edycji Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Jak co roku Sponsorem nagród jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2021 roku.

kj / 24-02-2021

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 grudnia 2021 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi do 31 stycznia 2022 roku.

Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko autora, nazwę uczelni, w której autor studiuje lub w której uzyskał tytuł zawodowy,
 2. adres e-mail autora,
 3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status autora,
 4. oświadczenie autora pracy o zgłoszeniu jej na Konkurs,
 5. oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie danych (imienia, nazwiska, nazwy uczelni) na stronach PTM w przypadku zostania laureatem lub osobą wyróżnioną w Konkursie,
 6. pracę zgłaszaną na Konkurs,
 7. streszczenie pracy zgłaszanej na Konkurs.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pomocą formularza internetowego.

Szczegóły można znaleźć w Regulaminie Konkursu, który dostępny jest poniżej.

 

 

Skład Jury Konkursu:

 • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),
 • Monika Czajkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie),
 • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki),
 • Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),
 • Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka),
 • Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie),
 • Anna Żeromska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) - przewodnicząca.

Regulamin Konkursu