Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1974 Bolesław Kopociński nagroda PTM

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT

Uniwersytet Wrocławski
1974 Zdzisław Rychlik nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1974 Roman Pol nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Warszawski
1974 Jerzy Mogilski nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1974 Tadeusz Maćkowiak nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1974 Anzelm Iwanik nagroda PTM dla młodych matematyków Politechnika Wrocławska
1974 Zbigniew Grande nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Gdański
1974 Szymon Dolecki nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1974 Marek Bożejko nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1973 Tadeusz Bałaban nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski