Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1973 Piotr Besala nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Gdański
1973 Franciszek H. Szafraniec nagroda im. Wacława Sierpińskiego Uniwersytet Jagielloński
1973 Adam Henryk Toruńczyk nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Warszawski
1973 Bolesław Szafirski nagroda PTM

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT

Uniwersytet Jagielloński
1973 Jan Oderfeld nagroda PTM

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1973 Bertold Lysik nagroda PTM

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT

Politechnika Wrocławska
1973 Przemysław Wojtaszczyk nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1973 Aleksander Weron nagroda PTM dla młodych matematyków Politechnika Wrocławska
1973 Kazimierz Musiał nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1973 Marek Karpiński nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu