Irena Lasiecka laureatką Bellman Award 2019

Irena Lasiecka laureatką Bellman Award 2019

Irena Lasiecka (fot.) z University of Memphis, USA, została tegoroczną laureatką prestiżowej Richard E. Bellman Control Heritage Award, za swój wybitny wkład w rozwój teorii sterowania. Nagroda przyznawana jest przez American Automatic Control Council, członka instytucjonalnego International Federation of Automatic Control (IFAC) i stanowi najwyższe uznanie dla osiągnięć naukowych osób, których praca w zakresie teorii sterowania w znacznej mierze przebiegała w USA.
Więcej o laureatce i nagrodzie pod adresem:
http://a2c2.org/awards/richard-e-bellman-control-heritage-award

kj / 09-08-2019

Carola-Bibiane Schönlieb laureatką Calderón Prize 2019

Carola-Bibiane Schönlieb laureatką Calderón Prize 2019

Carola-Bibiane Schönlieb (fot.) z University of Cambridge, UK, została tegoroczną laureatką prestiżowej Calderón Prize. Nagroda, ustanowiona w roku 2007, jest przyznawana co dwa lata przez The Inverse Problems Internationals Association (IPA). Po raz pierwszy wyróżnienie to otrzymała kobieta.
Więcej o laureatce i nagrodzie pod adresami:
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/cbs31/Home.html
https://www.aip2019-grenoble.fr/en/page/calderon_prize

kj / 09-07-2019
 

Wyniki półfinału 41. edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Wyniki półfinału 41. edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Do finału 41. edycji Konkursu Uczniowskich z Matematyki  im. Pawła Domańskiego, którego organizatorami są  czasopismo popularnonaukowe Delta oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne, zakwalifikowało się sześciu uczestników. Finał Konkursu odbędzie się w Krakowie podczas Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM. Prezentacji prac będzie można wysłuchać w dniu 4 września 2019 roku.

kj / 06-07-2019

LXIII edycja Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza ogłoszona

LXIII edycja Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza ogłoszona

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 63. edycję Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki.Termin składania prac upływa z dniem 30 września 2019 roku.

kj / 21-06-2019

I edycja Konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce

I edycja Konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody PTKM przyznawanej kobietom za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych opublikowanych w formie prac naukowych lub książek. Termin składania wniosków o przyznanie Nagrody upływa z dniem 30 września 2019 roku.
Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na portalu PTKM pod adresem:
https://www.ptkwm.org.pl/pl/dzialalnosc/konkursy.html

kj / 10-04-2019

XXVII Wykład im. Władysława Orlicza, 13 czerwca 2019, Poznań

XXVII Wykład im. Władysława Orlicza, 13 czerwca 2019, Poznań

W dniu 13 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 87 odbędzie się XXVII Uroczysty Wykład im. Profesora Władysława Orlicza. W tym roku wygłoszone zostaną dwa odczyty. Wykład zatytułowany Problems of equidistribution in arithmetic przedstawi profesor Henryk Iwaniec z Rutgers University, USA, a wykład pod tytułem Monotone Hopf-harmonics profesor Tadeusz Iwaniec z Syracuse University, USA.
Więcej informacji pod adresem:
https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wladyslawa-orlicza

kj / 11-06-2019

 

Fraktal na 100-lecie PTM na krakowskich Błoniach

Fraktal na 100-lecie PTM na krakowskich Błoniach

W dniu 30 maja 2019 roku na krakowskich Błoniach młodzież szkolna i akademicka utworzyła „żywy” fraktal będący ósmą iteracją trójkąta Sierpińskiego. Sponsorem wydarzenia Fraktal na stulecie, które odbyło się w ramach obchodów Jubileuszowego Roku Matematyki, jest mFundacja. Przedsięwzięcie wspierała krakowska Szkoła Matematyki Alfa. Więcej o wydarzeniu pod adresem: https://photos.app.goo.gl/To4cPxYzejXYTDbX8.
Fotografie: www.patrykmorzonek.pl.

kj / 30-05-2019

 

Podlaskie Dni Matematyki 2019, Białystok

Podlaskie Dni Matematyki 2019, Białystok
Termin: 
2019-05-14 - 2019-06-13
Miejsce: 
Białystok i inne miasta regionu

W dniach od 14 maja do 13 czerwca 2019 roku w Białymstoku i innych miastach regionu trwa kolejna edycja Podlaskich Dni Matematyki. Wydarzenie popularyzujące matematykę, skierowane jest głównie do młodzieży szolnej, ale nie zabraknie propozycji imprez dla dorosłych. Wykłady: Matematyka rytmu oraz Matematyka w kryminologii? W psychologii? Tak! - Czyli o zastosowaniach matematyki, które odbędą się w dniu 31 maja 2019 w ramach Mat-Pikniku można będzie obejrzeć on-line
http://platontv.pl/play?evnt=367-84  w godz. 9:30 – 11:30
.

kj / 29-05-2019

Dariusz Buraczewski laureatem Nagrody Naukowej IM PAN za 2019

Dariusz Buraczewski laureatem Nagrody Naukowej IM PAN za 2019

Dariusz Buraczewski (fot.) z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał tegoroczną Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN za monografię i cykl ważnych prac dotyczących własności stochastycznych równań różnicowych oraz ich zastosowań do losowych produktów macierzy i spacerów losowych w losowym środowisku. Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 16:30,  w sali 409 (IV piętro) w siedzibie IM PAN w Warszawie, ul. Śniadeckich 8. Po uroczystości wręczenia, o godz. 17:00, Laureat wygłosi w sali 403 (IV p. IM PAN) wykład zatytułowany Random walks and random recursions. Streszczenie wykładu w załączniku.

kj / 28-05-2019

Joachim Jelisiejew laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2019

Joachim Jelisiejew laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2019

Joachim Jelisiejew (fot.) z Instytutu Matematycznego PAN został tegorocznym laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego za prace z geometrii algebraicznej dotyczące schematu Hilberta punktów oraz uogólnienia rozkładu Białynickiego - Biruli. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN.
Nagroda zostanie wręczona podczas Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM, 3-7 września 2019.

kj / 27-05-2019

Subskrybuje zawartość