Dlaczego nadal interesuje nas Mikołaj Kopernik? 16 lutego 2023, godz. 16:00, Kraków, hybrydowo

Dlaczego nadal interesuje nas Mikołaj Kopernik? 16 lutego 2023, godz. 16:00, Kraków, hybrydowo

Polska Akademia Umiejętności serdecznie zaprasza do udziału w wykładzie pt.: Dlaczego nadal interesuje nas Mikołaj Kopernik? zorganizowanym z okazji 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika oraz 150-lecia pierwszego publicznego posiedzenia Akademii Umiejętności. Spotkanie odbędzie się w Krakowie w dniu 16 lutego 2023 roku o godz. 16:00 w auli dużej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17. W załączniku plakat.
Wydarzenie, będzie także transmitowane na żywo, za pośrednictwem kanału YouTube PAU:
https://www.youtube.com/@PAUKrakow/streams

kj / 11-02-2023

Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki, edycja V, 2023

Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki, edycja V, 2023

Politechnika Łódzka ogłasza V edycję Konkursu im Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki zorganizowanego pod patronatem honorowym JM Rektora PŁ oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Do Konkursu mogą przystąpić autorzy prac doktorskich z matematyki poświęconych  jej zastosowaniom w innych dyscyplinach, których przewód doktorski został zamknięty na polskiej uczelni w okresie od 01-01-2021 do 10-04-2023. Nagroda wynosi 12 000 PLN. Termin zgłaszania prac: do 15-04-2023 włącznie.
Szczegółowe informacje i regulamin Konkursu pod adresem:
https://im.p.lodz.pl/pl/konkursy/im-prof-urszuli-ledzewicz/konkurs-o-nagrode-politechniki-lodzkiej-im-profesor-urszuli-ledzewicz

kj / 11-02-2023

LXVI Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki rozstrzygnięty

LXVI Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z  matematyki rozstrzygnięty

Jury LXVI Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki dokonało oceny prac nadesłanych na edycję w 2022 roku. Na Konkurs wpłynęło 13 prac. Przyznano jedną pierwszą nagrodę, jedną drugą, cztery trzecie oraz trzy wyróżnienia. Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !
Lista laureatów i wyróżnionych w edycji 2022 Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza znajduje się pod adresem:
https://www.ptm.org.pl/kategorie/konkursy/konkursy-studenckie/konkurs-prac-studenckich-z-matematyki-im-jozefa-marcinkiewicza

kj / 11-02-2023

Współpraca Oddziału Rzeszowskiego PTM z Oddziałem Podkarpackim SNM

Współpraca Oddziału Rzeszowskiego PTM z Oddziałem Podkarpackim SNM

Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego wraz z Oddziałem Podkarpackim Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli i Instytutem Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowały wspólnie cykl wykładów  adresowanych do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz cykl warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Wykłady i warsztaty odbywają się na platformie ZOOM. Szczegóły w załączniku oraz pod adresem:
https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/kolegium/aktualnosci/2956256

kj / 07-02-2023

 

Edycja 2023 Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza ogłoszona

Edycja 2023 Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza ogłoszona

Serdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza na najlepszą pracę studencką popularyzującą matematykę organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Na Konkurs można nadsyłać prace mające na celu popularyzację szeroko rozumianej matematyki. Prace mogą być opublikowane, wysłane do publikacji lub napisane dla celów Konkursu.  Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Jagielloński. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2023 roku.
Szczegółowe informacje i  formularz zgłoszeniowy dostępne są na portalu Oddziału Krakowskiego PTM pod adresem:
https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/konkurs.php?id=14

kj / 01-02-2023

Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki ogłoszony

Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki ogłoszony

Kolejna edycja konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego (fot.) została ogłoszona. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 marca 2023 roku elektronicznie na adres: Nagroda.Kuratowskiego@impan.pl
Więcej informacji o konkursie i regulamin konkursu pod adresami:
https://www.impan.pl/pl/wydarzenia/nagrody/nagroda-kazimierza-kuratowskiego#     
https://www.impan.pl/pl/wydarzenia/nagrody/nagroda-kazimierza-kuratowskiego#reg

kj / 28-01-2023

LVI Konkurs PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki rozstrzygnięty

LVI Konkurs PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki rozstrzygnięty

Jury LVI Konkursu  PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki dokonało oceny prac nadesłanych na edycję w 2022 roku. Przyznano jedną pierwszą nagrodę, dwie drugie nagrody oraz cztery wyróżnienia. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski PTM, a sponsorem nagród Allianz Polska. Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !
Lista laureatów i wyróżnionych w edycji 2022 Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki znajduje się pod adresem:
https://www.ptm.org.pl/kategorie/konkursy/konkursy-studenckie/konkurs-prac-studenckich-z-rachunku-prawdopodobienstwa-i-zast

kj / 01-02-2023

Edycja 2022 Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki rozstrzygnięta

Edycja 2022 Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki rozstrzygnięta

Jury Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki dokonało oceny trzynastu prac nadesłanych na edycję w 2022 roku. Szczegóły w dalszej części wpisu.

kj / 21-01-2023

IV edycja Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę rozstrzygnięta

IV edycja Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę rozstrzygnięta

Jury Konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę dokonało oceny prac nadesłanych na IV edycję w 2022 roku. Szczegóły w dalszej części wpisu.

kj / 21-01-2023

XVI Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty, 13 stycznia 2023, godz. 15:30, Katowice

XVI Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty, 13 stycznia 2023, godz. 15:30, Katowice

W dniu 13 stycznia 2023 roku (PIĄTEK) o godz. 15.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, odbędzie się XVI Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Odczyt zatytułowany A Fourier analysis based new look at integration wygłosi profesor Peter Imkeller (fot.) z Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Mathematik, Berlin, Niemcy.
Więcej informacji pod adresem:
https://us.edu.pl/instytut/im/2022/12/14/xvi-wyklad-im-profesora-andrzeja-lasoty/

kj / 03-01-2023

Subskrybuje zawartość