Uchwały ZD PTM. Kadencja 2014-2016

» Sprawozdania

» Uchwały ZD PTM. Kadencja 2005-2007

» Uchwały ZD PTM. Kadencja 2008-2010

» Uchwały ZD PTM. Kadencja 2011-2013

 

ZałącznikSize
Uchwała nr 1/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2013.pdf97.32 KB
Uchwała nr 2/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2013.pdf105.64 KB
Uchwała nr 3/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTM za rok 2013.pdf96.46 KB
Uchwała nr 4/1416/zd - Udzielenie Zarządowi Głównemu PTM absolutorium za rok 2013.pdf107.7 KB
Uchwała nr 5/1416/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2014.pdf92.46 KB
Uchwała nr 6/1416/zd - Powołanie redaktorów naczelnych czasopism PTM na kadencję 2015-2017.pdf102.95 KB
Uchwała nr 7/1416/zd - Powołanie jury konkursów o nagrody PTM na kadencję 2015-2017.pdf99.83 KB
Uchwała nr 8/1416/zd - Powołanie jury konkursu "The International Setefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences" na kadencję 2015-2017 .pdf112.07 KB
Uchwała nr 9/1416/zd - Zmiana w regulaminie konkursu "The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences".pdf96.59 KB
Uchwała nr 10/1416/zd - Wysunięcie kandydata do Rady NCN.pdf97.11 KB
Uchwała nr 11/1416/zd - Głosowanie przy użyciu systemu głosowania elektronicznego PTM.pdf95.27 KB
Uchwała nr 12/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2014.pdf102.91 KB
Uchwała nr 13/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2014.pdf105.65 KB
Uchwała nr 14/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTM za rok 2014.pdf102.7 KB
Uchwała nr 15/1416/zd - Udzielenie Zarządowi Głównemu PTM absolutorium za rok 2014.pdf105.09 KB
Uchwała nr 16/1416/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2015.pdf95.65 KB
Uchwała nr 17/1416/zd - Powołanie na kadencję 2016-2019 dwóch członków jury konkursu im.K.Kuratowskiego.pdf102.51 KB
Uchwała nr 18/1416/zd - Podział wpływów ze składek członkowskich.pdf96.52 KB
Uchwała nr 20/1416/zd - Zmiany w uchwale nr 1/1416/zd.pdf107.46 KB
Uchwała nr 21/1416/zd - Apel do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.pdf111.36 KB
Uchwała nr 22/1416/zd - Nadanie członkostwa honorowego PTM Diethardowi Pallaschke.pdf101.43 KB
Uchwała nr 23/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2015.pdf102.35 KB
Uchwała nr 24/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2015.pdf103.91 KB
Uchwała nr 25/1416/zd - Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTM za rok 2015.pdf99.93 KB
Uchwała nr 26/1416/zd - Udzielenie Zarządowi Głównemu PTM absolutorium za rok 2015.pdf95.93 KB
Uchwała nr 27/1416/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2016.pdf93.22 KB
Uchwała nr 28/1416/zd - Zmiany w zasadach przeprowadzania konkursów o nagrody PTM.pdf111.09 KB
Uchwała nr 29/1416/zd - Nadanie członkostwa honorowego PTM Stanisławowi Kwapieniowi.pdf100.47 KB
Uchwała nr 30/1416/zd - Zmiana w Ordynacji Wyborczej PTM (kadencyjność na stanowisku prezesa PTM).pdf97.16 KB
Uchwała nr 31/1416/zd - Poparcie kandydatów do Rady Narodowego Centrum Nauki.pdf97.84 KB
Uchwała nr 32/1416/zd - Nagroda okolicznościowa dla zespołu konkursu "Kangur Matematyczny".pdf105.61 KB
Uchwała nr 33/1416/zd - Zmiany w zasadach przeprowadzania konkursów o nagrody PTM.pdf110.54 KB
Uchwała nr 19/1416/zd - Zmiany w Ordynacji Wyborczej PTM.pdf96.12 KB