Nagrody główne PTM

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 30 czerwca 2010 roku, w dniu 22 czerwca 2012 roku, w dniu 15 czerwca 2013 roku, w dniu 18 czerwca 2016 roku i w dniu 27 czerwca 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2019

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2019

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 22-10-2019

Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1964 Juliusz Brzeziński nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Warszawski
1965 Andrzej Białynicki-Birula nagroda im. Stanisława Zaremby Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1965 Jan Lipiński nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Łódzki
1965 Jan Mycielski nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Wrocławski
1965 Kazimierz Szymiczek nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Śląski w Katowicach
1965 Jan Szczepkowicz nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1965 Andrzej Pelczar nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Jagielloński
1966 Ryszard Engelking nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1966 Jan Krzyż nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1966 Włodzimierz Mlak nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Jagielloński