Nagrody główne PTM

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 30 czerwca 2010 roku, w dniu 22 czerwca 2012 roku, w dniu 15 czerwca 2013 roku, w dniu 18 czerwca 2016 roku i w dniu 27 czerwca 2020 roku) - tekst jednolity

Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

1. PTM przyznaje następujące nagrody:
a) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
b) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
c) nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
d) nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2019

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2019

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 22-10-2019

Subskrybuje zawartość

Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1988 Jarosław Krawczyk nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1987 Paweł Głowacki nagroda im. Tadeusza Ważewskiego Uniwersytet Wrocławski
1987 Jerzy Kaczorowski nagroda im. Wacława Sierpińskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1987 Andrzej Skowron nagroda im. Zygmunta Janiszewskiego Uniwersytet Warszawski
1987 Jarosław Zemanek nagroda im. Stefana Banacha Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1987 Stanisław Trybuła nagroda im. Hugona Steinhausa Politechnika Wrocławska
1987 Eugeniusz Fidelis nagroda im. Witolda Pogorzelskiego Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1987 Adam Parusiński nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Gdański
1987 Marek Kałuszka nagroda PTM dla młodych matematyków Politechnika Łódzka
1986 Józef Chaber nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski